Sp.a vraagt met een spoedresolutie om de afschaffing van de woonbonus op te schorten.

“De regering zet met deze maatregel haar bevolking aan tot het nemen van impulsieve aankoopbeslissingen”, stelt sp.a-parlementslid Maxim Veys, die deze resolutie deze namiddag in het Vlaams Parlement indiende.

 “Europa heeft de Nationale Bank onlangs nog op de vingers getikt omdat onze banken te makkelijk woonleningen verstrekken. In die context is het zeer onverantwoordelijk om de druk op de Vlaamse gezinnen en de banken nog te verhogen. De telefoons bij banken en notarissen staan al een week roodgloeiend, de druk om snel-snel een woningaankoop af te ronden is zeer groot. Die beide sectoren geven dan ook nog eens een tegengestelde boodschap. De woordvoerder van de notarissen zegt dat er nog tijd is, die van de banksector zegt dat het al te laat is. Het resultaat is totale onduidelijkheid, onrust en vertwijfeling. Daarom vragen wij om deze maatregel op te schorten en de tijd te nemen om een overgangsperiode uit te werken en een redelijke compensatie te voorzien. 

"Wat die compensatie betreft, is ons voorstel duidelijk: schaf de registratierechten volledig af en minimaliseer de overige aankoopkosten."

Op die manier heb je een zeer degelijke compensatie voor de afschaffing van de woonbonus en kan de rust op de koopmarkt weerkeren.” De regering stemde de spoedresolutie weg. 

"Het is jammer dat de regering geen plenair debat wenst te voeren over haar meest ingrijpende belastingverhoging", besluit Veys.