“Voormalig minister van Wonen Freya Van den Bossche heeft dat samen met Jo Vandeurzen ook mogelijk gemaakt. In 2013 is een samenwerkingsakkoord gesloten tussen de beleidsdomeinen Wonen en Welzijn om de bouw van sociale serviceflats mogelijk te maken, waarbij senioren een betaalbare woning krijgen waar ze zelfstandig kunnen wonen maar waar er ook aangepaste zorg kan worden aangeboden”, aldus Ingrid Lieten.

Tegelijk gaf Van den Bossche de sociale huisvestingsmaatschappijen de opdracht om vanaf 2014 tot 100 miljoen euro per jaar - of ongeveer één vijfde van het budget voor de bouw van nieuwe sociale woningen – prioritair te reserveren voor de bouw van sociale serviceflats.

“Het kader en het budget zijn dus voorzien, de vraag is in welke mate de huidige regering dat ook benut om ervoor te zorgen dat er effectief sociale serviceflats worden gebouwd”, besluit Ingrid Lieten. Zij zal minister Homans een stand van zaken vragen in het parlement.