Oppositiepartijen sp.a en PS hebben bij meerdere tussenkomsten in het parlement al gewezen op de fiscale valstrik die wordt gecreëerd door de verhoging van het vakantiegeld voor gepensioneerden in de private sector. Die verhoging zou immers worden tenietgedaan door het feit dat ze hiermee in een hogere belastingschaal terechtkomen, waardoor hun voordeel zou worden wegbelast. Op die manier dreigt een onaangename verrassing voor zowat 150.000 gepensioneerden en een aanzienlijk aantal mensen met een beperking.

Om deze situatie op de lossen hebben sp.a-fractieleider Karin Temmerman en PS-Kamerlid Ahmed Laaouej een amendement op de programmawet ingediend waarmee wordt vermeden dat de betrokken gepensioneerden op deze manier een deel van hun (netto) vakantiegeld zouden verliezen. De regering heeft dit voorstel mee ondersteund, het werd zonet goedgekeurd de plenaire Kamerzitting.

De fracties van sp.a en PS zijn opgetogen over de constructieve houding van de meerderheid in deze en hopen op deze manier samen een dreigend probleem op te lossen dat voornamelijk de mensen met een beperkt inkomen zou treffen.