Eén van de belangrijkste maatregelen in de strijd tegen de grote fiscale fraude is de una via-wet van 2012. Door snel te beslissen of een fraudedossier afgehandeld wordt door de Bijzondere Belastinginspectie of het Parket wordt dubbel werk vermeden en neemt de efficiëntie van fraudebestrijding toe. Tegelijk werd vastgelegd dat de fraudeur ofwel een sanctie van Justitie krijgt, ofwel van de BBI. Maar niet van beide. De una via-wet werd 2 jaar geleden echter gedeeltelijk door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Daardoor is er de permanente dreiging van volledige straffeloosheid in grote fraudedossiers. Want indien het Parket uiteindelijk beslist niet te vervolgen, dan mag de BBI geen sanctie meer opleggen. Grote fraudeurs kunnen zo tussen de mazen van het net glippen. Nu al twee jaar lang. Begin 2015 verklaarde de staatssecretaris voor fraudebestrijding dat de reparatie van de una via-wet urgent was. Eind 2016 heeft de regering nog steeds geen oplossing klaar. Vanvelthoven roept de regering op dringend werk te maken van een oplossing. Tegelijk wil sp.a dat grote fraude niet meer afgekocht kan worden zodat grote fraudeurs altijd voor de rechter moeten komen. Vanvelthoven heeft in die zin een wetsvoorstel ingediend in het Parlement.