Eerder tekenden de meerderheidspartijen een voorstel van resolutie om sociale dumping aan te pakken. "Vandaag is gebleken dat die resolutie niet meer was dan een zuchtje wind”, reageert Meryame Kitir. “Toen ik vanmorgen voorstelde om de daad bij het woord te voegen en samen een aantal concrete maatregelen te nemen tegen sociale dumping, bleek dat de meerderheid daar toch niet toe bereid is.”

De 4 voorstellen van Meryame Kitir om sociale dumping aan te pakken: - de hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen uitbreiden naar alle sectoren - de zogenaamde ‘verwittigingsperiode' van 14 dagen schrappen - de onbetaalde lonen opeisbaar maken vanaf het begin van de geleverde prestaties - de wet op schijnzelfstandigheid ook toepasbaar maken voor de inspectiediensten