‘Het Rekenhof plaatst veel vraagtekens bij de begrotingscontrole”, zegt Karin Temmerman. “Maar al te vaak wordt uitgegaan van te optimistische cijfers. Zo blijft er grote onzekerheid over de diamanttaks, die er tot op vandaag nog steeds niet is. Het Rekenhof heeft ook sterke twijfels bij de ingeschreven opbrengsten van 460 miljoen euro uit de Kaaimantaks. De fundamenten van deze begroting worden gebouwd op drijfzand.” “Daarnaast lijkt een begrotingsevenwicht verder weg dan ooit”, zegt Karin Temmerman. “Voor de jaren 2017 en 2018 stijgt de te leveren inspanning van 1,2 procent naar 1,7 procent bruto binnenlands product (bbp). Dat is maar liefst 2 miljard euro dat de regering achter zit op het schema naar een begrotingsevenwicht in 2018.”

“Mijn vrees is vooral dat deze regering te optimistische inschattingen maakt, zichzelf rijk rekent en vervolgens opnieuw dezelfde mensen zal laten betalen.”