De besparingen op de gezondheidszorg zijn enorm. Zo snijdt minister De Block maar liefst 902 miljoen euro weg uit de gezondheidszorg. In één legislatuur tijd wordt er niet minder dan 3,8 miljard euro ingeleverd. Dat die situatie niet langer houdbaar is, is gisteren ook bevestigd door de artsen, ziekenfondsen en ziekenhuizen de besparingen desastreus noemden. “Dit is de besparing te veel, zoveel is duidelijk”, zegt Karin Jiroflée.

In het gehakketak over de begroting verdwenen een aantal kleinere maar zéér pijnlijke maatregelen onder de radar. “Een eerste maatregel die de mensen met een ernstige ziekte of een laag inkomen treft, is het optrekken van de drempel om remgeld terugbetaald te krijgen. Concreet wil dat zeggen dat net kwetsbare patiënten meer uit eigen zak zullen moeten betalen”, zegt Jiroflée. “Een harteloze maatregel die deze patiënten een goeie 14 miljoen euro zal kosten volgens de begrotingstabellen.”

“Een tweede maatregel die opnieuw de zwakste patiënt viseert, is de aanval van deze regering op de wijkgezondheidscentra. In een wijkgezondheidscentrum kan iedereen die er ingeschreven is gratis terecht bij verpleegkundigen, huisartsen en vaak nog een hele reeks andere zorgverstrekkers zoals kinesisten of de eerstelijnspsycholoog. Deze centra moeten maar liefst zeven miljoen euro inleveren. Het zijn net die laagdrempelige wijkgezondheidscentra die een toegankelijke en betaalbare eerstelijnszorg bieden voor de allerzwaksten in de samenleving. Door zorg laagdrempelig te organiseren worden problemen minder lang uitgesteld. Niet alleen is dat goed voor de gezondheid van de patiënt want hij wordt snel geholpen. We vermijden ook dat ziektes onnodig aanslepen en op termijn een kost worden voor de hele samenleving. Blijkbaar is deze toegankelijke vorm van zorg een doorn in het oog van deze meerderheid”, zegt Jiroflée.

“Tel daar de inperkingen van de derdebetalersregeling die deze regering eerder al doorvoerde, en het verhogen van de kostprijs van de medicijnen, in plaats van de voorschrijvende artsen aan te pakken bij. Het lijkt wel of deze regering uit is op het vergroten van de gezondheidsongelijkheid door vooral de allerzwakste patiënt te treffen. Dit is ongezien”, besluit Karin Jiroflée.