In dat kader koos de Regering Di Rupo ervoor om in april 2014 de BTW op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 %. "Het leverde een huishouden met een gemiddeld energieverbruik een besparing van 98 euro per jaar op. De gezinnen wonnen aan koopkracht. En dankzij de BTW verlaging waren er in 2014 ook minder mensen met betalingsproblemen", aldus Karin Temmerman.

Vandaag wijst alles erop dat regering Michel deze maatregel wil terugdraaien. Om hun gat in de begroting te dichten, willen ze de BTW op elektriciteit opnieuw verhogen naar 21%. Het zijn dus opnieuw de gezinnen die de factuur zullen betalen. Dat is te betreuren. Elektriciteit mag en moet een betaalbaar basisgoed zijn voor iedereen. Karin Temmerman: "De regeringen met N-VA, CD&V en Open VLD hebben de voorbije maanden de elektriciteitskost voor de gezinnen al twee keer verhoogd: afschaffing gratis kilowattuur en doorrekenen van de vennootschapsbelasting op intercommunales in de elektriciteitsfactuur." In deze tijden de basisgoederen zoals elektriciteit steeds duurder maken is een foute keuze. Wij vragen dan ook om de btw op elektriciteit op 6% te laten voor de gezinnen.