Kris Peeters heeft zijn diensten gevraagd een diepgaand onderzoek te voeren naar de almaar stijgende prijzen in België. Beenders is naar eigen zeggen verbaasd dat Peeters een studie heeft besteld. "Hij kent de oorzaken maar al te goed, want de voornaamste prijsstijgingen zijn het gevolg van beslissingen die hij en zijn partij mee goedkeurden in de Vlaamse en federale regering. Denken we maar aan de btw-verhoging voor elektriciteit, de afschaffing van de gratis stroom en de invoering van de Turteltaks."

Sp.a vraagt opnieuw om de btw op elektriciteit weer te verlagen van 21 naar 6 procent. Daarnaast vraagt de partij eerlijke budgettaire keuzes. "Als er voorstellen komen voor een vermogenswinstbelasting, dan mag dat niet alleen gebruikt worden om de belastingen voor bedrijven te verlagen, maar moeten er ook maatregelen worden genomen om de facturen van de gezinnen te verlagen."