Didier Reynders mag praten met wie hij wil, aan Franstalige kant mag hij zelfs de coalitie uitbreiden met Ecolo, aan Vlaamse kant zal de definitieve regering echter oranje-blauw blijven. sp.a of Groen! komen er niet bij. Dat is de conclusie die we kunnen trekken na consultatie van de politieke hoofdkwartieren.

Bij Open Vld is men het duidelijkst. Woordvoerder Tom Ongena: "Wij zeggen al sinds 11 juni hetzelfde: voor ons is en blijft oranje-blauw de voorkeursformule. Geen tripartite dus, want Vlaanderen heeft recht op een slagvaardig bestuur."

Bij CD&V spreekt men iets wolliger. Woordvoerder Luc Van Maercke: "De sp.a mocht er van ons van bij, maar dat stuit op een veto van de Open Vld. Dus komt er niets van in huis. Ik veronderstel dus dat we met vijf doorgaan. Wij vinden het vooral belangrijk dat er een tweederden meerderheid is, maar die is er nu ook."

Caroline Gennez, sp.a-voorzitster, zei gisteren dat ze zal ingaan op de uitnodiging van Didier Reynders "om eens te komen te praten". Het enthousiasme lijkt echter niet bijster groot. Bovendien stelt ze hoge sociaaleconomische eisen: koopkracht, pensioenen en kinderbijslag moeten groeien. Ex-voorzitter Johan Vande Lanotte dreigde er gisteren ook mee om uit het Octopusoverleg over de staatshervorming te stappen.

Groen!-voorzitster Mieke Vogels zal eveneens gaan praten met Reynders, maar vermeldt er wel bij: "Ik zie niet in hoe hij me kan overtuigen om in een regering te stappen."

Ecolo daarentegen zou wél graag in het volgend kabinet stappen, maar dat wordt moeilijk indien Groen! niet meedoet.

Het initiatief van Didier Reynders moet dan ook vooral worden gezien als een charmeoffensief voor de galerij naar Ecolo toe. De voorzitter van de MR wil expliciet tonen dat Ecolo hem nauw aan het hart ligt.

Begroting

Ondertussen boog het kernkabinet zich woensdagvoormiddag over de opmaak van de begroting 2008. Er werden nog geen knopen doorgehakt omdat er bijkomende cijfers nodig zijn, onder meer over de sociale zekerheid. Al staat het vast dat daar een overschot wordt geboekt.

En ook de fiscale ontvangsten vallen mee. De schattingen zouden volgens minister van Financiën Didier Reynders zelfs nog hoger liggen dan eerst voorzien. Zo ging Begroting tot nu toe uit van 95,785 miljard euro aan ontvangsten (+ 5,6%), terwijl de jongste herberekening uitwees dat het dit jaar om 95,858 miljard gaat (+ 5,8%).

Reynders wees er woensdag fijntjes op dat de deelstaten mee profiteren van deze meevaller. Hun dotatie wordt immers berekend op basis van de fiscale ontvangsten. "Dat de federale regering hen vraagt een budgettair steentje bij te dragen, is dan ook niet meer dan normaal", zegt de minister van Financiën. "Wij vragen ook geen geld, enkel om een stuk van die dotatie niet uit te geven."