Eind vorig jaar voerde de regering een extra belasting in op vennootschappen die van toepassing is op intercommunales. Gezien intercommunales instaan voor lokale nutsvoorzieningen - water, gas, elektriciteit en kabeldistributie - , afvalverzameling en –verwerking, sociale huisvesting en streekontwikkeling zorgt deze extra belasting dat deze diensten duurder worden. Ze verhoogt dus weer de facturen voor de mensen.

“Het wordt helemaal Kafkaiaans als je ziet dat ook Lubbeek - waar Staatssecretaris Francken titelvoerend burgemeester is - en Puurs met als burgemeester Koen Van den Heuvel en raadslid vicepremier Kris Peeters - het verzoekschrift mee indienen. Peeters en Francken dienen dus klacht in tegen zichzelf. Het klinkt als een sketch van Monty Python maar het is spijtig genoeg een politieke realiteit in Vlaanderen.”

“De eis die nu door de gemeentes en intercommunales op tafel is gelegd, haalden wij reeds aan in het Vlaams parlement”, vervolgt Vanvelthoven. “Maar ons punt werd weggestemd, ook door Koen Van den Heuvel die nu wel de eis steunt. Dat is toch geen ernstige manier van werken meer. Tegen jezelf vechten op verschillende niveaus. Ofwel verdedig je je beslissing, ofwel neem je ze niet. Dit is slecht theater.”

“De maatregel is duidelijk onvoldoende voorbereid. Naast de begroting die lokaal klappen zal krijgen, komen de facturen opnieuw bij de mensen terecht en zullen de prijzen stijgen. De enige logische beslissing is deze extra belasting te schrappen”, besluit Vanvelthoven.