Tijdens de boottocht passeerden zowel het typische rivierenlandschap in het zuidwesten van de provincie Antwerpen de revue, alsook de vele projecten die de organisatie de voorbije jaren realiseerde om dit landschap te behouden en te verfraaien.

Karel Geys, eerste voorzitter van Rivierenland, herinnerde zich tijdens zijn speech hoe RLRL 10 jaar geleden werd opgericht als samenwerkingsverband van ‘open-ruimtegebruikers’ (Provincie Antwerpen, gemeenten, en verenigingen voor natuur, toerisme, landbouw en wildbeheer) met als doel acties te ontplooien rond landschapszorg, natuurbehoud, streekidentiteit, educatie en landschapsrecreatie.


In de beginjaren wist de vzw de gebruikers van de open ruimte te overtuigen met mooie projecten zoals Wandelnetwerk Rivierenland, herstel van het baksteenerfgoed in de Rupelstreek en de aanleg van historische houtkanten, hoogstamboomgaarden, poelen en vlasrootputten. Doorheen de jaren werd het draagvlak voor landschapszorg en streekbeleving steeds breder. Projecten als ‘Buitengewone plekjes’, ‘Goed geknot’, ‘Speelgroen’, trage wegen en bloemenrijke akkerranden oogstten veel succes. Ook bij de talrijke cursussen en landschapsevenementen bleef het aantal deelnemers elk jaar groeien.

Rik Röttger, gedeputeerde van de Provincie Antwerpen en huidig voorzitter, beklemtoonde in zijn verjaardagsrede dat RLRL vandaag “een mature organisatie is, die taken bovenlokaal aanpakt en een eigen visie heeft ontwikkeld over de toekomst van het Rivierenland. Uitgangspunt blijft de waterrijke regio in het zuidwesten van de provincie Antwerpen beter ontsluiten.”

Na de toespraken werd er geklonken op de toekomst en genoot iedereen van de prachtige rivieren die het lokale landschap zo mooi vorm geven.