Eind oktober keurde de Gemeenteraad een politieverordening goed op georganiseerde toeristische wandelingen. Wie de regels overtreedt riskeert een boete. Brugge is de eerste stad in Europa die het initiatief neemt om toeristische rondleidingen op deze manier te reglementeren. Het effect van de bekendmaking overtreft intussen alle verwachtingen.

Het reglement trad in werking vanaf 1 januari. Om eraan te voldoen, dienen alle organisaties die wandelingen in Brugge aanbieden een vergunning aan te vragen. Eens door de stad Brugge gevalideerd kunnen begeleiders of gidsen die voor deze organisaties werken een toelating aanvragen. Zij krijgen via de registratiemodule een persoonlijke badge met foto die ze steeds bij moeten hebben. De online registratiemodule is op 20 november live gegaan. Toerisme Brugge organiseerde een uitvoerige communicatie in vijf talen naar toeristische koepelorganisaties, beroepsverenigingen, reisprofessionelen en organisatoren van toeristische wandelingen. Op die manier raakte het nieuwe reglement snel bekend.

Vandaag hebben 311 verschillende organisaties een vergunning ontvangen; 1399 begeleiders of gidsen ontvingen ook al hun toelating en badge. 30 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd, in grote meerderheid gaat het om Belgen en personen uit Europese landen maar er zijn ook aanvragen uit China, Taiwan, Japan, Korea, Colombia, Uruguay, Verenigde Staten, Venezuela, Thailand… kortom uit alle hoeken van de wereld. De registratiemodule biedt ons op die manier een interessant kijk op wat er toeristisch beweegt in Brugge.

Wat wel en wat niet?

- Organisatoren en begeleiders van toeristische wandelingen mogen niet langer (potentiële) klanten ronselen of aanspreken op het openbaar domein. Ze mogen ook geen beroep doen op andere personen om klanten te ronselen of aan te spreken onder het publiek. - Er wordt een verbod ingesteld op het gebruik van geluidsversterking in combinatie met een verplicht gebruik van een audiosysteem met oortjes (headset) vanaf 25 deelnemers.
- Stil staan op de rijbaan voor het nemen van beelden of het geven resp. aanhoren van uitleg mag niet langer.
- Het straatmeubilair (banken, vuilnisbakken, lantaarnpalen) mag niet gebruikt worden om deelnemers aan de wandeling toe te spreken.
- Promotionele uitingen op kledij, paraplu’s … worden beperkt tot het logo of de bedrijfsnaam van de organisator. De internationale ‘I’ op de promotionele uitingen en dragers die verwijst naar de erkende toeristische informatiekantoren mag niet langer als lokmiddel worden gebruikt.
- Tot slot voorziet het politiereglement ook in een aantal richtlijnen op vlak van hoffelijkheid en verkeer.

Het ligt dus niet in onze bedoeling om het aantal toeristische wandelingen te gaan beperken of een bepaald type aanbod te ontmoedigen. In Brugge is er ruimte voor nieuwe vormen van toeristische ontwikkeling voor zover die respect tonen voor de stad, onze inwoners en bezoekers. Daarom moeten we vermijden dat het openbaar domein een puur exploitatiedomein wordt. Met het nieuwe politiereglement anticiperen we op de resultaten die eerder uit een grootschalig bewonersonderzoek, uitgevoerd door Toerisme Vlaanderen en Toerisme Brugge, naar voor kwam. Hieruit blijkt nog steeds een zeer grote steun van de inwoners voor het toerisme in Brugge maar ook de wens van de Bruggeling om de impact van het toerisme beheersbaar te houden. Daar houden we rekening mee.

Inspirerend voorbeeld

Brugge is niet de enige stad die een actief beleid voert om het evenwicht tussen toerisme en draagkracht te bewaren. Ook in andere Europese steden is het een issue.

Al enkele jaren wisselt Toerisme Brugge ervaring en expertise uit met de collega’s van steden zoals Amsterdam, Hamburg, Parijs, Berlijn, Wenen, Praag en Barcelona. De banden zijn zeer intens. De buitenlandse interesse en belangstelling voor het nieuwe reglement is enorm. Recent nog lichtte onze toerismedirecteur het nieuwe reglement toe op een symposium van toeristische hoofdsteden in Helsinki. Gegarandeerd is de voortrekkersrol van Brugge ook nu weer een inspiratiebron.


Meer info vind je hier