Tijdens de commissie vrije tijd van woensdag 14 september werd op vraag van sp.a-gemeenteraadslid Arno Aerden het reglement rond de ‘tussenkomst rond zwembadgebruik buiten Essen’ behandeld.

Inwoners van Essen hebben de mogelijkheid om een deel van de prijs van toegangstickets van zwembaden in de buurt terug te krijgen van de gemeente. Officieel heet dit ‘reglement tussenkomst buitengemeentelijk zwembadgebruik voor inwoners en erkende verenigingen van Essen’.

 Bij de opmaak van het reglement (inmiddels meer dan één jaar geleden) werden de zwembaden waarvoor een tussenkomst kon gekregen worden opgesomd. Het ging om het gemeentelijk zwembad van Kalmthout, De Stock in Roosendaal, De Plantage in Hoogerheide en De Wildert in Zundert. Deze zwembaden werden destijds gekozen omdat ze in directe buurgemeentes van Essen liggen.

In de praktijk kwamen nog tal van andere aanvragen binnen voor andere zwembaden die niet werden opgenomen in de lijst. ‘Nogal wat ouders gaan met hun kinderen bijvoorbeeld zwemmen in De Schelp in Bergen op Zoom,’ vertelt raadslid Aerden, ‘maar hoewel die autorit voor veel Essenaren ongeveer even lang duurt als een rit naar bijvoorbeeld Zundert, kan men hiervoor geen terugbetaling krijgen. Dat is niet logisch.’

Tijdens de commissie werd beloofd om een aanpassing van het reglement door te voeren en deze aanpassing te agenderen op de gemeenteraad van oktober.

Aerden zegt hiermee tevreden te zijn: ‘Wordt ongetwijfeld vervolgd in oktober.’