Wie onlangs in de Beukendreef passeerde kon zien dat de groendienst druk in de weer is met de aanleg van de volkstuintjes. Op zaterdag 28 april worden ze geopend. Vanaf 14u organiseren we met de gemeente een opentuindag met tal van workshops en activiteiten voor groot en klein. Iedereen welkom!

Toewijzing
Sinds de open oproep van mei 2016 hebben een twintigtal inwoners laten weten interesse te hebben in een perceeltje. Nu de tuintjes bijna klaar zijn kunnen ze toegewezen worden. Hoe dat zal gebeuren staat beschreven in het reglement dat woensdag werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Mensen zonder tuin krijgen voorrang, daarna komen mensen met een tuin kleiner dan 100 m², en tenslotte mensen met een tuin tussen de 100 m² en de 200 m². Wie een tuin heeft die groter is dan 200 m² komt in principe niet in aanmerking, tenzij er plaatsen over zijn.

Ecologisch
Naast de toewijzingsregels worden ook alle afspraken over het beheer en onderhoud van de tuintjes opgenomen in het reglement. Belangrijk is dat de tuintjes zo ecologisch mogelijk beheerd worden. Zo is er op de site geen elektriciteit voorzien en komt het water uit een boorput met handpomp. Het gebruik van chemische meststoffen en bestrijdingsmiddelen is ten strengste verboden. De compostmeesters zorgen voor uitgebreide compostmogelijkheden.

Fairtrade
Deze volkstuintjes, die de toepasselijke naam ‘Drevetuintjes’ krijgen, vormen ook het sluitstuk van de campagne om fairtradegemeente te worden. Al enkele jaren werkt de fairtradetrekkersgroep hard aan de zes criteria om te titel te behalen. Het zesde criterium gaat over duurzame, lokale landbouw. En zeg nu zelf, wat is er duurzamer en lokaler dan volkstuintjes?

“Met deze Drevetuintjes heeft Ingelmunster er een mooi sociaal en ecologisch project bij. De uitstekende ligging langs de Beukendreef sluit perfect aan bij de groene long in het hart van onze gemeente." Besluit schepen Enigo Vandendriessche.