Een cruciale schakel in het Masterplan ‘Aarschot op Sporen

De ontwikkeling van het parkeerpark is een belangrijke stap in de realisatie van het masterplan ‘Aarschot op Sporen’ waarmee de stad Aarschot laureaat werd in de wedstrijd ‘Stedenbeleid’ van het Vlaamse Gewest. De doelstelling van dit masterplan is de stationsomgeving transformeren tot een multifunctionele verbindingszone tussen de stadskern enerzijds en de bedrijvenzone Nieuwland en het parkgebied Elzenhof anderzijds. De ontwikkeling van het parkeerpark en de reizigerstunnel tussen het station en het parkeerpark is een cruciale schakel in het masterplan om deze doelstelling te realiseren.

Een volwaardige publieke ruimte die comfort biedt aan de reizigers

Met de totale inrichting willen NMBS en de stad Aarschot van de huidige achterkant van het station een voorkant maken. Een voorkant met een gezicht, een functie en - belangrijk - een volwaardige publieke ruimte die haar rol opneemt in het geheel van de stedelijke omgeving. Het is de ambitie om van de stationsomgeving een aangename omgeving te maken, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers en waar reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel kunnen overstappen. De stad en NMBS willen het dagdagelijks gebruik voor gemiddeld 5.654 instappende reizigers comfortabel maken.  

Een groene autoparking en fietsenstalling

Zowel de autoparking als de nieuwe fietsenstalling krijgen een fris groen jasje. Bomen en groenaanplantingen op de autoparking zorgen ervoor dat een nieuwe groenzone van het park Elzenhof tot aan de Demer reikt. Een nieuwe groene heuvel fungeert als landmark en maakt het geheel compleet. De nieuwe fietsenstalling krijgt een volledig groen dak en komt wat verzonken te liggen naast de sporenbundel en de voetgangerstunnel onder de sporen. De architectuur en het materiaalgebruik van de fietsenstalling sluiten aan op de architectuur van de bestaande fietsenstalling aan de stadskant. Zo wordt deze uitgevoerd in natuursteen en worden de andere delen van de constructies en keerwanden bedekt met de rode wingerd. De werkzaamheden voor het nieuwe parkeerpark en de fietsenstalling bij het station Aarschot zitten in hun laatste fase. Enkel nog het laatste gedeelte van de autoparking moet worden heraangelegd, de fietsenstalling met groendak wordt verder afgewerkt, alsook het fietspad en nog een gedeelte op einde van de parking.

Eind dit jaar zal het nieuwe parkeerpark volledig klaar zijn. Het zal in totaal over 1.203 groene parkeerplaatsen en een nieuwe stalling voor 432 fietsen beschikken. En dit alles in een aangename groene inkleding met een nieuwe centrale toegang vanuit de Nieuwlandlaan.

Groene evenementenruimte

Ten slotte willen de stad Aarschot en NMBS benadrukken dat het parkeerpark een multifunctionele ruimte wordt die ook op rustige momenten nuttig gebruikt kan worden. Om dit te bewerkstelligen werken de stad, Infrabel en NMBS samen aan een gebruikscharter waarin vermeld wordt dat zowel de stad als verenigingen hun openluchtactiviteiten op deze ruimte kunnen organiseren.

In het weekend oogt een parking meestal verlaten omdat er dan minder treinreizigers zijn. Bij de inrichting van het parkeerpark wordt de mogelijkheid voorzien om delen van de parking af te sluiten en er evenementen zoals bijvoorbeeld optredens, openluchtcinema, allerlei markten (niet de wekelijkse donderdagmarkt), een sporthappening, een openluchttentoonstelling of een straatcircus te organiseren. Ook de aangrenzende terreinen van het Elzenhof, de groene heuvel, de Demerkade, enzovoort kunnen in de toekomst gebruikt worden voor dergelijke activiteiten.

Met de realisatie van het parkeerpark tonen NMBS en het stadsbestuur dat ze sterk geloven in de stationsomgeving van Aarschot.