Hoeveel kost het debacle met de Fyra? Het Rekenhof moet, samen met zijn Nederlandse tegenhanger, de onderste steen bovenhalen.

In België en Nederland klinkt steeds luider de roep naar een gezamenlijk onderzoek naar het kostenplaatje van de Fyra. Over de landgrenzen heen bundelen de politieke families momenteel de krachten.

Zo dient CD&V in het federaal parlement een resolutie in die het Belgische Rekenhof de opdracht geeft de financiële geschiedenis van de aankoop van de Fyra-toestellen kritisch onder de loep te nemen. Het Nederlandse CDA zal een gelijkaardige vraag stellen aan de Nederlandse Algemene Rekenkamer.

'De uitrol van de Fyra ging gepaard met tal van technische problemen en ongemakken voor de reiziger', verduidelijkt Jef Van den Bergh zijn parlementair initiatief. 'Door de gedeelde verantwoordelijkheid en het ontbreken van een eenduidige opdrachtgever, is een gezamenlijk onderzoek meer dan aangewezen.'

Van de Vlaamse coalitiepartners kan CD&V alvast rekenen op de steun van de SP.A. 'Hoe kwam de aanbesteding met de Italiaanse fabrikant AnsaldoBreda tot stand? Hoe gingen de testen vooraf? Dat soort vragen eist uitklaring', aldus David Geerts.

Ook de Vlaamse liberalen zien principieel geen graten in meer samenwerking met Nederland. Maar Open VLD zal zijn strategie pas vandaag bepalen, na telefonisch contact met hun contacten boven de Moerdijk.

De federale oppositiepartijen willen eveneens het onderste uit de kan halen. 'Te veel informatie bestaat niet', zegt Steven Vandeput (N-VA). 'Maar eigenlijk luidt de belangrijkste opdracht nu: hoe de reizigers het best helpen?' Bij Vlaams Belang valt hetzelfde geluid te horen.

Groen en haar zusterpartij Groenlinks pleitten gisterenochtend trouwens als eersten voor een 'gezamenlijke samenwerking' tussen het Rekenhof en de Nederlandse Algemene Rekenkamer. 'Als we samen onze regeringen controleren, kunnen beide overheden de verantwoordelijkheid niet altijd naar elkaar doorschuiven', verklaart Stefaan Van Hecke. (gom)

De Standaard 1 maart 2013