Het Rekenhof heeft veel vragen bij de ontwerpbegroting 2015 van de federale regering van premier Charles Michel. Vaak is er te weinig informatie om de regeringsplannen en de geschatte inkomsten te toetsen, blijkt uit het rapport van het Rekenhof.

Bovendien wordt bij verschillende departementen te weinig geld voorzien voor geplande uitgaven, zoals bij Defensie. Andere maatregelen zijn volgens het Rekenhof dan weer te weinig toegelicht. Zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk waar de bijkomende 75 miljoen euro uit de strijd tegen fiscale fraude gehaald wordt.

“Het huiswerk gaat opnieuw gemaakt moeten worden”, zegt Karin Temmerman. Bijzonder kwalijk vindt Temmerman dat bij de inschatting van kosten en opbrengsten zoals die van de indexsprong, er niet eens een berekening tegenover staat. “Waar halen zij dat geld? Voor de indexsprong zegt het Rekenhof dat de gevolgen op de begroting niet te achterhalen zijn.”

Ook de financiële plannen voor Justitie en Defensie stroken niet met de noden. “Bij Justitie is het zeer flagrant dat de middelen voor gerechtskosten ingeschreven voor 2015 lager liggen dan de geraamde betalingsachterstand in 2014. Dan vraag ik me af hoe die achterstand weggewerkt zal worden?”

“Het is duidelijk, de rekening van deze begroting klopt niet”, besluit Temmerman. “Gezinnen verdienen beter dan dit.”