Reno-opvangcentrum van G4S Care
zal asielzoekers herbergen tot maart 2017

Het opvangcentrum Reno dat uitgebaat wordt G4S Care aan de Rigakaai te Gent, zal zijn deuren sluiten op 5 maart 2017. Dat gebeurt in het kader van de algemene afbouw van noodopvangplaatsen voor asielzoekers in België. Fedasil coördineert deze afbouw in opdracht van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De instroom van asielzoekers is in vergelijking met vorig jaar sterk gedaald en daardoor is er minder behoefte aan noodopvangplaatsen.

G4S Care zet samen met Fedasil in op een kwaliteitsvolle dienstverlening en een vlotte overgang van de Reno-bewoners naar een nieuwe leefplek in het opvangnetwerk. Gespreid over de hele periode werden er op het pontonschip ruim 430 asielzoekers opgevangen. G4S Care begeleidt de bewoners naar de door Fedasil aangeduide bestemming. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan kinderen en andere meest kwetsbare bewoners.

G4S Care en het OCMW van Gent kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking. "We hebben samen een nieuw verhaal in de opvang van asielzoekers geschreven. Met G4S Care zijn we een volwaardige en belangrijke opvangpartner geweest in Gent en hebben steeds veel nadruk gelegd op kwaliteit", vertelt Jesse Vrielynck, coördinator van het opvangcentrum. "Inzetten op het versterken van de zelfredzaamheid en toeleiden naar werk en taalonderwijs vanaf dag één, zijn daarin belangrijke pijlers".

OCMW-voorzitter Rudy Coddens benadrukt dat er in Gent extra ingezet wordt op het maximaliseren van de kansen op integratie van asielzoekers: "Naast het voorzien van bed, bad en brood, is de vierde B van begeleiding heel erg belangrijk om ook deze nieuwe inwoners kansen te geven om zich te integreren".
Coddens voegt eraan toe: "Het OCMW Gent en G4S Care hebben bovendien een breed netwerk van sociale organisaties, scholen, bedrijven, vrijwilligers en buddy's rond zich verzameld, die actief meehelpen bij de opvang en begeleiding van de asielzoekers. Die sterke lokale verbinding met vrijwilligers, buurtbewoners en organisaties rond het opvangcentrum, kenmerkt de Gentse betrokkenheid."

Jesse Vrielynck van G4S Care stipt aan dat "naar aanleiding van de sluiting van het opvangcentrum Reno zullen wij al deze mensen en partners uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet en de fijne samenwerking."
Het opvangcentrum Reno werd in gebruik genomen op 5 maart 2016. Het biedt woon- en leefgelegenheid aan 250 asielzoekers.