Bibliotheek

Gemeenten zijn niet langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. Het herinrichtingsdossier van de bib van Glabbeek is het niet mis te verstane antwoord van de gemeente op deze situatie. "De nieuwe bib wordt geweldig met een jeugdlounge, een podium en een themashop", zegt bevoegd schepen Natasja Ons (sp.a).

De gemeente trekt een budget van 30.000 euro uit voor de vernieuwing en verfraaiing van de gemeentelijke bibliotheek. Een subsidie van 50 procent is aangevraagd bij de provincie. "We kunnen onmogelijk de 1.100 gebruikers, inclusief 450 leerlingen van de scholen, in de steek laten?", zegt schepen Ons. "Uit een recente bevraging blijkt dat maar liefst 70 procent van de gebruikers maandelijks naar de bib komt en 16 procent komt zelfs wekelijks en dat met plezier, want de gebruikers zijn tevreden tot heel tevreden over de werking en het aanbod van de collecties."

In de nieuwe bib, die een volledig nieuw kleurtje krijgt, komt een jeugdlounge, met nieuwe rekken voor de jeugdboekencollectie. Hiermee richt de bib zich vooral op het nog beter ontvangen van de klassen van de lagere scholen. "We plannen ook een podium, dat kan gebruikt worden bij voorleessessies, maar ook als kleuter-en vertelhoek", kondigt schepen Ons aan. "Die aparte kleuter-en vertelhoek blijken de gebruikers toch een bijzonder goed initiatief, want in de enquête liet 82 procent van de ondervraagden weten dat ze dit belangrijk vindt." In het midden van de bibliotheek komt er ook een themashop, waar de collecties in nieuwe rekken per thema worden gepresenteerd.

Bibliothecaris Alain Goyens is heel tevreden met de geplande investeringen. "De gehouden enquête toont een grote tevredenheid aan van de gebruikers en daar ben ik toch wel fier op. De gebruikers vragen dus niet dat we inpakken en wegwezen maar dat de dienstverlening wordt voortgezet. Ik vind het ook heel positief dat de inwoners en de gebruikers van de bib betrokken werden bij de plannen tot herinrichting. Daaruit blijkt dat zij achter de voorstellen van het schepencollege staan om de bib nog klantvriendelijker en kindvriendelijker te maken. Wij duimen dat nu nog de provincie een gunstig gevolg zal geven aan de subsidieaanvraag."

Sinds 30 mei 2016 is de bibliotheek gesloten wegens herstellingswerken aan het plafond. De bibliotheek zal opnieuw normaal toegankelijk zijn vanaf woensdag 13 juli 2016.

Enkele afdelingen zijn toegankelijk: de stripafdeling, prentenboeken, grootletterboeken, anderstalige boeken, leeszaal en de nieuwe aanwinsten.

Tot dan kan u boeken reserveren via bibliotheek@glabbeek.be of via 016/77.93.93. De boeken kunnen worden afgehaald in het lokaal van de toeristische dienst naast de bib, tijdens de normale openingsuren van de dienst.