De werken voor de renovatie van de Hallepoorttunnel  starten op de eerste dag van de krokusvakantie. De werken duren tot eind 2018.  Er wordt vooral 's nachts gewerkt om de overlast te beperken. Overdag kunnen auto's op één rijstrook in plaats van twee rijden. De tunnel zal zowel overdag als 's nachts gesloten zijn gedurende vijftig dagen. 

'De renovatie van de Hallepoorttunnel past in het Meerjaren Investeringsprogramma voor de renovatie van de Brusselse tunnels en zal de veiligheid van de gebruikers verbeteren. Ondertussen renoveerden we in de Stefaniatunnel en in de Montgomerytunnel. De renovatiewerken in de Naamsepoort- en Troontunnel zijn bezig, in de zomer zullen we de waterdichtingswerken aan de Rogiertunnel afwerken. Brussel Mobiliteit zal de hinder zoveel mogelijk beperken en proactief communiceren over de werken', zegt Brussels minister van mobiliteit en openbare werken Pascal Smet. 

Nood aan renovatie

De Hallepoorttunnel werd voor het eerst in gebruik genomen in 1957 en voor het eerst gerenoveerd in 1987. De tunnel is 640 meter lang. Elke dag rijden er 48.000 voertuigen door de tunnel. Het is een hellende tunnel in een bocht en een van de laatste Brusselse tunnels met twee ongescheiden rijrichtingen: er is geen scheidingswand tussen de twee keer twee rijstroken. Dit vormt een risico bij brand. Bovendien beschikt de tunnel over te weinig nooduitgangen per rijrichting. Omwille van zijn configuratie staat de tunnel op de tweede plaats wat betreft het aantal geregistreerde ongevallen (na de Leopold II tunnel) en op de derde plaats wat incidenten met brand betreft.

Renovatiewerken: infrastructuur 

De tunnel wordt, behalve de dragende structuur, helemaal vernieuwd. De vier bestaande nooduitgangen zullen worden verbeterd met rookventilatoren en er komen twee nieuwe nooduitgangen bij. Na de afbraak van de new jerseys zal er een scheidingswand gebouwd worden. Ook de voetpaden worden vernieuwd. Het bouwwerk wordt ook beter beschermd tegen brand door het aanbrengen van brandwerende panelen. Het wegdek zal volledig weggehaald worden en vernieuwd, samen met de waterdichting tussen de wegenis en de metrotunnel eronder. De bewegwijzering wordt vernieuwd of aangebracht.

Renovatiewerken: elektromechanica

De verlichting in de tunnel wordt vervangen door LED-verlichting. Zo zal het verbruik met ongeveer 50% dalen en het comfort van de automobilisten verhogen. Het telebeheer van de elektromechanische uitrusting zal worden vernieuwd. Aan elke ingang van de tunnel zullen er portieken en camera's met nummerplaatherkenning komen om buitenmaatse voertuigen tegen te houden. De branddetectie en de noodnissen met brandblussers en noodtelefoons, alsook noodverlichting en hydranten worden vernieuwd. Er zullen 22 ventilatoren en een meetsysteem voor de luchtkwaliteit worden geplaatst. Het verkeer in de tunnel zal voortaan gecontroleerd worden door nieuwe automatische incidentdetectiecamera's. De verspreiding van dringende veiligheidsberichten zal in de toekomst ook mogelijk zijn, via FM-kanalen of DAB+.

Planning en begeleidende maatregelen

De Commissie voor de Coördinatie van de Bouwplaatsen heeft samen met de politiezones de planning en de fasering van de werken doorgenomen, en twee voorwaarden opgelegd voor een goede planning van de renovatiewerken.

  1. Het plaatsen van de waterdichting van de metro (die loopt onder de tunnel) dient te gebeuren bij volledige sluiting van de tunnel 
  2. Tijdens de Zuidfoor mag de tunnel niet gesloten worden.

Dit geeft concreet volgende planning: de voorbereiding van de werf start vanaf 23 januari. De renovatie zelf start op 27 februari 2017 en zal duren tot eind 2018. De tunnel zal gedurende 250 nachten gesloten zijn tussen 22u en 6u, van maandagavond tot vrijdagochtend. Gedurende twee periodes zal de tunnel overdag én 's nachts gesloten zijn: 21 dagen vanaf de start van de (autoluwe) krokusvakantie voor het plaatsen van de nieuwe waterdichting en 28 dagen voor de afbraak van de rijbanen, het plaatsen van de nieuwe waterdichting en de aanleg van de nieuwe rijstroken. Dit zal in de maanden mei en juni gebeuren, net voor de Zuidfoor start. 

Tussen juli 2017 en eind maart 2018 zal de tunnel overdag open zijn, maar zal het verkeer over 1 in plaats van 2 rijstroken verlopen. Eerst zullen de rechterrijstroken voor een periode van 6 maanden afgesloten blijven tijdens de werf. Nadien zullen de linkerrijstroken gedurende 3 maanden gesloten blijven. Na 31 maart 2018 verloopt het verkeer overdag terug normaal. 

Brussel Mobiliteit zal op een proactieve manier communiceren naar het grote publiek en via concrete informatie alle doelgroepen op de hoogte brengen van de verschillende fases van de werf. Samen met de betrokken gemeentes wordt het begeleidende circulatieplan besproken en vastgelegd. De ombudsman is bereikbaar voor specifieke vragen over de werf op +32 470 170 997.