De gemeenteraad keurde immers vanavond fase 2 van de renovatie goed. Een nieuwe vloer, een verbeterde akoestiek, verfraaiing van wanden en plafonds en de levering van mobiele podiumelementen zorgen ervoor dat de vele verenigingen nog beter gebruik kunnen maken van deze mooie locatie. Dit alles in nauw overleg met het Directiecomité van OC ’t Molenhuis.

Dat overleg met OC is een voorbeeld van wat ‘Samen voor Diest’ kan betekenen. Maar dat is natuurlijk een resultaat van de hele coalitie.