-Annelies Storms en Sven Taeldeman geven het startschot voor de renovatiewerken van het Wintercircus-

De renovatiewerken aan het Wintercircus zijn gestart. De volledige site wordt grondig gerenoveerd. Sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, coördineert de werkzaamheden. Tegen 2020 zal het vernieuwde wintercircus zijn deuren openen.

In deze eerste fase wordt de basis gelegd voor een duurzaam en stevig bouwwerk dat de tand des tijds terug met gemak kan trotseren. “Het gaat om het grondverzet, het realiseren van het BEO-veld (Boorgaten Energie opslag) dat ervoor zal zorgen dat warmte uit de bodem kan worden gebruikt als energievoorziening, het rioleringsstelsel onder de funderingsplaat, de bouwkuip, de structurele werken (stabiliteitswerken) en de invulmetselwerken van de niveaus -2 en -1 onder de middenpiste.” zegt Sven Taeldeman schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen. 

"De eerste fase zal maximaal een jaar in beslag nemen. We trachten met zoveel mogelijk respect voor het rijke verleden van het gebouw  de renovatiewerken uit te voeren. We behouden wat behouden kan blijven en waar nodig voegen we nieuwe, moderne elementen toe.”

"Na de renovatie vanaf 2020 zal het Wintercircus rond een centraal overdekt en multifunctioneel binnenplein kantoorruimte bieden aan organisaties en bedrijven die werken rond digitale innovatie" gaat Annelies Storms schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen verder. "Onder de middenpiste is een rockzaal voor een 500-tal personen voorzien. Ook evenementen, een café, een restaurant en een foyer maken deel uit van het programma van de vernieuwde site. 

De renovatie van het Wintercircus is het sluitstuk van het nieuwe stadsdeel De Krook.