Essen engageerde zich met de ondertekening van het ‘Burgemeestersconvenant’ net als veel andere Europese gemeenten om de uitstoot van broeikasgassen op haar grondgebied te verminderen. 

Helmut Jaspers, schepen van duurzaamheid, leefmilieu en wonen (sp.a): “Met een duurzaamheidspremie moedigen we allerhande initiatieven aan die inwoners nemen om onze gemeente duurzamer te maken”.  Die premie bundelt een hele reeks gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen, duurzaam bouwen, hernieuwbare energie en duurzaam leven.

Uit een inventarisatie bleek echter dat 41 % van de broeikasgassen uit energie worden veroorzaakt door de verwarming van woningen.  Vooral oudere huizen zijn nog altijd onvoldoende of  niet geïsoleerd.

“Daarom werd de premie met ingang van 1 mei aangepast en leggen we nog meer de focus op het renoveren en energiezuiniger maken van woningen.  Dat is niet alleen financieel interessant voor de inwoners, maar ook goed voor het milieu en het klimaat. Bovendien verhoogt een goed geïsoleerd huis in niet geringe mate de woonkwaliteit”, aldus Jaspers.

Vandaar dat ook de opmaak van een renovatieaudit financieel wordt aangemoedigd als men één van de maatregelen die uit de audit blijkt uitvoert.  Mensen met een laag inkomen kunnen de audit zelfs volledig terugbetaald krijgen en maken aanspraak op een hogere isolatiepremie. Bovendien kunnen zij via de Vlaamse energielening voordelig of zelfs renteloos de werken financieren.

“Inwoners zitten vaak nog met veel vragen.  Een woning energiezuinig maken lijkt een hele opdracht.  We willen de Essenaar daarbij helpen en bieden samen met IGEAN tegen een vaste, erg voordelige prijs de mogelijkheid dergelijke renovatieaudit te laten opmaken”.

Tijdens deze audit neemt een expert de woning onder de loep. Alle onderdelen worden bekeken. Het dak, de gevels, de vloer, de beglazing, verwarming, ventilatie, waterverbruik, ... Ook de mogelijkheden voor het plaatsen van een zonneboiler of zonnepanelen worden in kaart gebracht.  Het resultaat is een overzichtelijk verslag met de beschrijving van allerlei maatregelen specifiek voor de woning. De eigenaar kiest dan zelf welke maatregelen hij of zij kan en wil uitvoeren.

Infoavond GC de Oude Pastorij

Wil je hierover graag meer informatie? Kom dan naar de infoavond op dinsdag 16 mei om 20.00 uur in GC de Oude Pastorij, Essendonk 3.