Na maanden onzekerheid werd beslist om de renovatiepremie dan toch niet te fiscaliseren. “Een bocht van 180 graden na acht maanden onzekerheid, niet echt een toonbeeld van efficiënt en doeltreffend Vlaams beleid”, benadrukte Michèle Hostekint. “In 1 jaar tijd werden 3 verschillende systemen gecommuniceerd: van premie naar fiscale aftrek en dan opnieuw een premie. Een schoolvoorbeeld van slechte communicatie en slecht bestuur.”

De renovatiepremie wordt opnieuw in het leven geroepen, en het plafond van 10.000 euro blijft gehandhaafd, sust de minister, maar de voorwaarden worden natuurlijk wel aangepast. “De procedure om een premie aan te vragen wordt niet alleen veel omslachtiger gemaakt, voor veel gezinnen hebben de nieuwe voorwaarden minder gunstige gevolgen. Het feit dat er met nieuwe categorieën en plafonds per categorie wordt gewerkt, net als met nieuwe geldigheidstermijnen voor facturen, heeft wel degelijk financiële consequenties. Het zorgt ervoor dat heel wat gezinnen duizenden euro’s aan hun neus zien voorbijgaan en door hun verbouwingen in financiële moeilijkheden terechtkomen. Deze hervorming mag zogezegd geen besparing heten, maar dat is het natuurlijk wel.”

“Een maatregel als de renovatiepremie heeft een directe impact op de koopkracht van gezinnen, de werkgelegenheid in de bouwsector en de klimaatdoelstellingen. Er is dringend meer duidelijkheid nodig. Op de website van de Vlaamse Overheid is het aantal bezoeken aan de pagina over de renovatiepremie begin juli met 400 % gestegen en de mailbox van de Vlaamse Ombudsdienst wordt overspoeld met vragen. Dat zegt genoeg.”

“Wij willen niet dat deze Vlaamse Regering de gezinnen opnieuw de factuur laat betalen”, besluit Michèle Hostekint. “Veel mensen wachten op een antwoord, zeker omdat deze hervorming wel degelijk financiële consequenties zal hebben.”