Op aandringen van Fons Lemmens (sp.a), die voor de gemeente zetelt in de Raad van Bestuur van de sociale huisvestingsmaatschappij SWAL, is de firma Dakwerken Van Severen NV half november begonnen met de renovatie van 18 daken in het Wingeveld.

Langs binnen wordt de zolder geïsoleerd en een dampscherm geplaatst. Langs buiten worden zowel het onderdak als de dakpannen vernieuwd.

Dit is een investering van 300.000 euro voor de verbetering van de woonkwaliteit en besparing op de verwarming voor de bewoners.

sp.a en Open Vld blijven inzetten op het woonbeleid.