“Uit het welzijnsonderzoek bij de politie blijkt duidelijk dat de reorganisatie en de rekrutering bij de politie van Jambon mislukt zijn”, zegt Melissa Depraetere.


Melissa Depraetere, die op de tweede plaats staat op onze Westvlaamse federale lijst, is onthutst door de resultaten van het welzijnsonderzoek  bij de politie die vandaag bekend werden. Ze wijst daarbij op de verpletterende verantwoordelijkheid van gewezen minister Jambon. “Jan Jambon mag dan vandaag geen minister van Binnenlandse Zaken meer zijn, maar het grootste deel van deze legislatuur en tot enkele maanden terug, was hij dat wel. Zijn grootste prioriteit was de rekrutering van nieuwe agenten. Een terechte prioriteit want vandaag is er een tekort van 4000 agenten. Maar de reorganisaties die hij doorvoerde werken niet en daar hebben wij hem meermaals voor gewaarschuwd. Z duren de testen die je moet afleggen om te mogen beginnen aan een opleiding nog altijd een tot twee jaar. Dit terwijl je die proeven zou kunnen op een tweetal weken.”

Die lange wachttijd zorgt er volgens Depraetere voor dat heel wat mensen afhaken. “Je kan niet verwachten dat mensen meer dan een jaar blijven wachten op het antwoord of je al dan niet mag beginnen aan de opleiding. Stel je voor dat een student die geneeskunde wil studeren, die ook toelatingsproeven moet afleggen, meer dan een jaar moet wachten op een al dan niet bevestiging; dan ga je gewoon iets anders studeren. Zolang je die termijnen niet aanpakt, haalt een hervorming van de rekrutering weinig uit.”

Depraetere wijst erop dat de tekorten grote gevolgen hebben. “Agenten uit Limburg worden bijvoorbeeld dagelijks naar West-Vlaanderen gestuurd om bij te springen. Zo verliezen ze makkelijk vier uur aan woon-werk-verkeer per dag. Aantrekkelijk is dat allemaal niet. Wij hebben de minister meermaals gewaarschuwd, zowel voor de rekruteringen als de doorgevoerde besparingen op werkingsmiddelen. De politie staat in voor de veiligheid in ons land, daar bespaar je niet op, maar moet je in investeren. De rekrutering van nieuwe agenten moet veel efficiënter gebeuren en er moet opnieuw geïnvesteerd worden in onze politiediensten”, besluit Depraetere.