Voor dunbevolkte streken als Limburg en de Westhoek was de belbus jarenlang een zegen. Toenmalig minister van mobiliteit Steve Stevaert (sp.a) zag hierin hét middel om iedereen, waar hij of zij ook woonde, een minimum aan verplaatsingsmogelijkheden via het openbaar vervoer te bezorgen. Hiermee werden duizenden wagens van de baan gehouden.

Hieraan lijkt een einde te zijn gekomen. De Vlaamse regering onder impuls van huidig minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) kiest ervoor een goed werkend systeem van tafel te vegen, te besparen op de werking van de belbus (lagere frequentie) en vanaf 1/7/2017 de nieuwe reserverings- en planningstool Cover toe te passen. Dit leidde in de proefzone Tielt alvast tot 50% minder reizigers op de belbus.

Ook in Diksmuide zijn de eerste ervaringen rampzalig. Sommige reizigers geraakten niet eens binnen in het reserveringssysteem, terwijl bij andere het inbellen ellendig lang duurt. Daar bovenop wijzigen de reiswegen dag na dag, met als gevolg dat er geen zekerheid inzake connectie is. Het laat zich dan ook raden dat vele trouwe belbusreizigers snel ontmoedigd zullen worden en ook hier een enorme terugloop van gebruikers zal te noteren vallen.

Komt hier nog bovenop dat we in een cruciale beslissingsfase komen inzake openbaar vervoer in onze regio. De Westhoek is 1 van de 3 pilootprojectzones inzake het nieuwe basisbereikbaarheidsmodel van de Vlaamse regering. De Vervoersregioraad Westhoek moet de komende maanden beslissen hoe ze het openbaar vervoer op maat (schoolvervoer, vervoer minder mobielen, belbus, …) organiseert. Binnenkort wordt een overheidsopdracht uitgeschreven, waardoor vanaf 1/4/2018 de vertrouwde belbussen van De Lijn mogelijkerwijze helemaal uit het straatbeeld verdwijnen en vervangen worden door privé-vervoer met kleinere bussen en taxi’s. De vraag is echter of er aanbieders zullen zijn tegen aanvaardbare prijzen en hoe zal kunnen gecommuniceerd worden tussen potentiële gebruikers en deze privé-aanbieders. In het worst case scenario is er vanaf 1/4/2018 helemaal geen valabele vervanger voor de belbus.

sp.a-open Diksmuide vreest dan ook het ergste voor de gebruikers van het openbaar vervoer in de dorpen op haar grondgebied en in de Westhoek. Hoe raken schoolkinderen vanaf 1/9/2017 nog op hun vertrouwde school? En kunnen werknemers zonder auto nodig tijdig op het werk geraken zonder 1 à 2 uur vroeger uit de veren te moeten?

Minister Weyts moet dan ook dringend kleur bekennen. Wil hij iedere Vlaming evenveel kansen bieden op openbaar vervoer of wordt het geld alleen nog maar ingezet in de grote steden en agglomeraties en op de grotere en dus lucratieve buslijnen? En wil hij het platteland overlaten aan de privé-sector, waarbij plattelandsgemeenten desnoods maar moeten bijpassen? Ook Diksmuidelingen betalen hun fair deel in de Vlaamse en federale belastingen en hebben dan ook recht op gelijke behandeling. Zij rekenen er dan ook op dat zij dezelfde kansen krijgen als een Antwerpenaar. Gebeurt dit niet, dan worden we 30 jaar achteruit gekatapulteerd en ontstaat binnen de kortste keren terug een vlucht uit de dorpen, zoals we ook kenden in de jaren ’70 en ’80.

Kurt Vanlerberghe,

schepen van mobiliteit Diksmuide (sp.a)

0495/267.463