RESOC Mechelen focust dit jaar op mobiliteit en ruimte voor ondernemen. "RESOC bereidt de doortrekking van de R6 voor en er komt ook een regionaal mobiliteitsnetwerk. We willen ook drie prioritaire infrastructurele knelpunten en drie prioritaire missing links voor het openbaar vervoer aanduiden en ijveren voor de aanpak ervan", zegt voorzitster Caroline Gennez (sp.a).
RESOC heeft de potentiële ruimte om te ondernemen in kaart gebracht. "Die wordt verder door de POM onderzocht op zijn ontwikkelbaarheid. RESOC gaat tevens de gemeentebesturen wijzen op de geplande versoepelingen voor de ontwikkeling van kmo-zones en de herbestemmingmogelijkheden van verlaten industriële panden."