Het Comité van Toezicht, een orgaan dat beslist over de verdeling en de toekenning van Europese fondsen, heeft op 23 april een bedrag van €1.486.681 afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toegekend aan RESOC Mechelen om een regionaal lascentrum in Sint-Katelijne-Waver op te richten

Het lascentrum zal professionele infrastructuur en apparatuur ter beschikking stellen zodat lassers zich kunnen (her)scholen om zo in te spelen op de grote vraag naar lassers vanuit het regionale bedrijfsleven.

Uit een behoefteonderzoek van een aantal jaren geleden was gebleken dat de regio Mechelen een groot belang hecht aan het beroep van lasser. De bedrijven hebben nood aan permanente herscholings –en vervolmakingsopleidingen voor hun werknemers. Tegelijkertijd vragen de technische scholen en andere opleidingscentra gespecialiseerde apparatuur, zodat zij ook nieuwe en geavanceerde technieken kunnen aanleren. Het centrum centraliseert de kennis inzake lastechnieken en vergroot daardoor de aantrekkelijkheid voor alle potentiële deelnemers. Binnen het streekpact van RESOC Mechelen, zoals dat werd voorgesteld aan het publiek op 16 januari 2008, werd het regionaal lascentrum als prioritair project geselecteerd voor de uitbouw van “Een lerende regio”.

Verschillende partners zullen de krachten bundelen voor de realisatie van het lascentrum: de leden van RESOC Mechelen - zijnde de regionale werknemers- en werkgeversorganisaties en de dertien lokale besturen van het arrondissement Mechelen - alsook VDAB en Syntra, en de middelbare –en hogescholen van de regio Mechelen. Het lascentrum wordt gebouwd op het terrein van de Hogeschool voor wetenschap en kunst “De Nayer Instituut” in Sint-Katelijne-Waver. De partners hebben een strakke maar haalbare planning opgemaakt en maken zich sterk om begin van 2011 operationeel te zijn.

De Europese steun komt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds steunt onder meer projecten die infrastructuur willen realiseren met een belangrijke regionaal-economische functie. Bij de realisatie van de infrastructuur moet men daarenboven de nodige aandacht geven aan milieuvriendelijke en duurzame bouwtechnieken. Het op te richten lascentrum voldoet aan deze voorwaarden en werd daarom gekozen als subsidiabel project. “Ik ben zeer blij dat het eerste dossier binnen de nieuwe programmaperiode 2007-2013 voor de Provincie Antwerpen is goedgekeurd en dat dankzij deze Europese middelen in regio Mechelen het lascentrum gerealiseerd kan worden. Dit is nog maar eens het bewijs dat Europa werkt binnen onze provincie. Ik ben ook verheugd dat de inspanningen die we als provincie geleverd hebben om promotoren te informeren en te begeleiden bij het indienen van hun Europees project nu reeds hun eerste vruchten afwerpen”, zegt Gedeputeerde Ludo Helsen, lid van het Comité van Toezicht voor het provinciebestuur Antwerpen.

Mechels schepen Caroline Gennez en tevens ook voorzitter van RESOC Mechelen vindt de de oprichting van het lascentrum een bijzonder goede zaak. "De goedkeuring van het Lascentrum is een opsteker voor de sociaal-economische ontwikkeling van de regio. Het vormt een belangrijk wapenfeit in de realisatie van het Streekpact dat binnen RESOC Mechelen ontwikkeld werd en is het resultaat van een positieve samenwerking tussen de sociale partners en lokale besturen in het arrondissement Mechelen," aldus Gennez.