De drie sp.a-parlementsleden formuleerden op basis van rondetafelgesprekken en overleg met alle actoren een aantal concrete voorstellen die het geraamte vormden voor deze resolutie. "De besprekingen hebben naar mijn gevoel veel te lang aangesleept door politiek getouwtrek door de meerderheid maar het resultaat mag er zijn. We hebben een unanieme goedkeuring voor een tekst waar de meeste van onze voorstellen duidelijk in zitten", zegt Maya Detiège, die het wel jammer vindt dat haar voorstellen voor speciale aanpak voor jongeren met CVS/ME het uiteindelijk niet gehaald hebben.

Met de resolutie pleit de Kamercommissie voor meer wetenschappelijk onderzoek naar de aandoeningen. Vandaag bestaat immers nog veel onduidelijkheid over CVS/ME. Daarnaast worden er ook duidelijke aanbevelingen gedaan over het uitwerken van een specifieker hulpaanbod voor de patiënten. En tot slot wordt er ook gepleit voor duidelijke en transparante afspraken tussen het RIZIV, de mutualiteiten en de controleartsen worden gemaakt over de behandeling van patiënten met CVS/ME.