Bruno Tobback opende zijn toespraak met het belang van samenvallende verkiezingen en hoe cruciaal ze wel zijn. Een nieuw rondje staatshervorming is voor sp.a uitgesloten. “In 2010 en 2011 is definitief aangetoond dat staatshervormingen geen antwoord zijn op de zorgen van de bevolking in dit land” zei Bruno Tobback. “En politiek is voor ons niet het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar op het bieden van antwoorden op die zorgen. Met een aanpak die vertrekt vanuit respect voor die noden en respect voor de mogelijkheden van ieder van ons.”

In eerste plaats is dat onderwijs en het belang van een eerste brede graad. “Aan al die ouders en al die jongeren zeg ik heel duidelijk: we zullen in Vlaanderen onderwijs en opleidingen aanbieden die niet alleen de allersterksten, maar iedereen faire kansen biedt om iets te betekenen in onze samenleving. Dat heeft niks te maken met het afschaffen van het ASO of de Latijnse”, zei Bruno Tobback.

Uiteraard betekent dat ook investeren in jobs. Om ze te creëren, maar ook om te maken dat ze blijven lonen. “Daarom herhaal ik het nog eens, voor het niet gehoord mocht hebben: we zullen niet raken aan de index”, zei Bruno Tobback klaar en duidelijk. Werk dat loont, is ook werk dat leidt naar een volwaardig en gegarandeerd pensioen. “De volgende vijf jaar komen er 174.000 extra 65-plussers bij. Dat kost 9,6 miljard. Wij zijn de enige partij die dat bedrag voorziet. De inspanning die we vragen om onze pensioenen betaalbaar te houden is een gelijke en faire inspanning van iedereen: met name 42 jaar actief zijn: dat is transparant en rechtvaardig.”

Investeren in jobs betekent ook dat we de lasten op arbeid moeten verlagen. “Dat betekent dat rechtvaardig verdeelde inspanningen de leidraad moet zijn”, zei Bruno Tobback. “Door een lastenverlaging die jobs creëert in plaats van geld te verkwanselen aan toplonen. Door de lasten te verlagen voor modale jobs in sectoren die vandaag onder enorme druk staan, in plaats van algemene cadeaus uit te delen.” sp.a wil het werkgevers goedkoper maken om jongeren, laaggeschoolden en 50-plussers aan te werven in plaats van een algemene lastenverlaging.

Investeren in jobs doen we ook door een faire bijdrage te vragen van diegenen die geld verdienen met geld. Bruno Tobback over de vermogenswinstbelasting: “Onze ambitie de komende vijf jaar is te maken dat iedereen op een draaglijke en faire manier bijdraagt aan de investeringen waar we allemaal beter van worden.” Een rechtvaardige fiscale hervorming betekent niet dat diegenen die nu al eerlijk belastingen betalen, daarvoor opdraaien. Neen, we willen diegenen aanpakken die hun faire bijdrage niet of te weinig leveren.”

Bruno Tobback besloot strijdvaardig. “Wij willen tegemoet komen aan de vraag van miljoenen mensen in dit land om angst en wantrouwen achter ons te laten. Om opnieuw te vooruit te kijken en te bouwen aan een samenleving die hoop biedt op welvaart, respect voor wie daaraan bijdraagt en zekerheid dat iedereen er ook beter van wordt.”

“De komende vijf jaar moeten we de doemdenkers die blijven zeggen dat het alleen maar slechter kan gaan van antwoord dienen. Aantonen dat we op basis van respect voor werk niet alleen een crisis kunnen bestrijden, maar ook een sociale en welvarende toekomst kunnen bieden. Dat optimisme heeft Vlaanderen meer dan ooit nodig. Dat engagement willen wij bieden aan iedereen in Vlaanderen die op 25 mei samen met ons voor die weg wil kiezen.”

Lees hier de volledige speech

Hier vindt u een overzicht van alle activiteiten tijdens onze 1 meiviering