De bijna 40.000 politiemensen in ons land trekken hun basisloon met gemiddeld 27 procent op dankzij een waslijst aan premies. De inspecteurs bij de lokale politie, met bijna 20.000 de grootste groep bij de politie, zagen hun basiswedde vorig jaar zelfs met een derde aandikken via extra vergoedingen en toelagen.

Vorige week slaakten de politievakbonden nog een noodkreet over het loon van politiemensen. Die zouden veel te weinig verdienen in vergelijking met andere ambtenaren. sp.a vindt het niet kunnen dat N-VA op deze manier met de cijfers naar buiten komt. "Als we zoveel van onze mensen vragen, zeker in tijden van terreur, is het respectloos dat er zo wordt gecommuniceerd. Er wordt een fout beeld opgehangen", zegt Kitir. Als de partij het gesprek over de verloning wil aangaan, moet dat rond de tafel gebeuren, in alle sereniteit, vindt sp.a. Mogelijk moet er een hoger basisloon en minder premies komen, "maar daarvoor moet je de oorsprong van dat systeem kennen", aldus Kitir. "Je moet weten hoe het ontstaan is en niet zomaar details uit het dossier lichten."