Vanaf 1 maart volgend jaar verdwijnt de grijze vuilniszak. In de plaats komt een container. Je restafval wordt vanaf dan gewogen.

Hierover zal wel wat commotie ontstaan. Op de gemeenteraad van september gingen sommige oppositieleden al flink de populistische toer op. Wij maken alvast drie zaken duidelijk:
1. De kostprijs voor de vuilnisophaling verandert eigenlijk nauwelijks. Indien de container je aanzet om goed te sorteren, zal de kost voor je restafval zelfs dalen.
2. Voor wie dat beter uitkomt zijn er kleinere containers van 40 liter. Die zijn ook een pak goedkoper.
3. Aan de ophaalfrequentie verandert er niets.

In 2014 kostte afvalverwerking 566.000 euro aan de gemeente. Minder dan de helft werd gedragen door de verkoop van vuilniszakken. De rest (320.000 euro) werd betaald met belastinggeld. Wanneer het over zo’n bedragen gaat, discussieert men best met juiste argumenten en cijfers.