De stad geeft positief advies voor de restauratie van het pand ‘Café Belge’, gelegen op de Grote Markt van Mechelen. “Dit pand is één van de laatste panden op dit prachtige marktplein dat in zeer slechte toestand is. Na goedkeuring van het dossier door de stedenbouwkundig ambtenaar kan de restauratie van start gaan. Weer een stadskankertje weg”, aldus schepen voor stadsvernieuwing en monumentenzorg Karel Geys.

‘Café Belge’ is beschermd als monument en maakt deel uit van het beschermde stadsgezicht Grote Markt. Het dossier behelst de restauratie en herinrichting tot een nieuwe horecazaak.
Momenteel staat het pand leegt en heeft het een ster verouderde en verwaarloosde aanblik. De bebouwing bestaat uit een hoofdgebouw, een overdekt binnenkoertje en een achterbouw.
De voorgevel wordt naar oorspronkelijk model gerestaureerd. Het hoofdgebouw wordt vrijgemaakt opdat de achtergevel ervan weer zichtbaar wordt. De ruimte tussen het hoofd- en achterbouw wordt ingericht als binnenpatio die wordt overdekt met glas. Ook de achterbouw wordt vernieuwd.
Ook het interieur zal volledig vernieuwd worden in functie van een horeca-bestemming. Op de dakverdieping wordt een studio ingericht voor occasioneel gebruik door de uitbater.