Het stadsbestuur verleende vandaag een vergunning voor de restauratie en uitbouw van het voormalige gildehuis van de Jonge Kruisbooggilde, in Mechelen beter bekend als Huize Breckpot, aan de Korenmarkt. “Een zeer goede samenwerking tussen stad en bouwheer zorgt ervoor dat er weer een stukje verkrotting in het historische stadscentrum verdwijnt en Mechelen een nieuwe handelszaak rijker wordt”, zegt schepen voor Stadsvernieuwing Karel Geys.

Het beschermd handelshuis, dat al enige tijd leegstaat wordt verbouwd tot handelsruimte en kantoren. De kelder wordt ingericht om wijn te stockeren en op het gelijkvloers komt een mooie traiteurzaak. De eerste verdieping wordt dan een verbruikszaal met hieraan gekoppeld een keuken. Op de tweede verdieping komen kantoren en de achterruimte zal gebruikt worden als stockage- en personeelsruimte. De historische elementen in de gevels en het interieur worden bewaard, maar gecombineerd met hedendaagse toevoegingen.
 
   

“Het resultaat wordt een prachtige combinatie van een beschermd monument met een hedendaagse achterbouw. Onze strijd tegen leegstand en verkrotting, werpt dus verder vruchten af. Na de oude bakkerij aan de Ziekeliedenstraat, waar de werken reeds begonnen zijn, starten eerstdaags de werken aan ‘den Breckpot’ en opent er binnenkort een nieuwe, unieke handelszaak“, licht Karel Geys toe.