Het Mechelse stadsbestuur maakt 14.500 euro vrij voor de restauratie van een 17deeeuws historische pand in de Hoviusstraat in de binnenstad.

“Ik ben verheugd dat de privérestauratie van dit historisch waardevolle pand aan het Begijnhof weldra van start zal kunnen gaan. Het huis krijgt de functie als een eengezinswoning”, aldus schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).


Het huis, gelegen aan de Hoviusstraat 14, is beschermd als monument sinds 2002 wegens de historische waarde van het pand. “Het pand werd vermoedelijk opgericht rond het begin van de 17de eeuw bij de planmatige aanleg van de Hoviusstraat nadat de begijnen zich in de Mechelse binnenstad hadden gevestigd. Van de woning blijven de oorspronkelijke 17deeeuwse opbouw en interieurelementen grotendeels bewaard. Er zijn eveneens waardevolle aanpassingen gebeurd in de 18de en 19de eeuw. Vele waardevolle elementen zijn gelukkig aan het licht gekomen bij afbraak van lambriseringen, afkastingen en valse plafonds”, zegt schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Karel Geys.

De eigenaars willen het pand restaureren en een herbestemming geven als eengezinswoning. De restauratiewerken worden geraamd op 196.000 euro. De bijdrage van de stad in de totale restauratie bedraagt 14.500 euro. “De restauratiewerken omvatten de herinrichting van het pand, met behoud en integratie van de belangrijke historische en waardevolle elementen uit de verschillende bouwperiodes. Bij de restauratie zal tot gevolg hebben dat men er hedendaags zal kunnen wonen in een authentieke historische context”, aldus nog Karel Geys. 

Historische monumenten zijn belangrijke dragers van informatie uit het verleden. Zij vormen het historisch erfgoed dat een levende geschiedenis is van een eeuwenlange traditie. “Gelukkig is er een groeiend besef dat het behoud van dit erfgoed een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Het is dan ook onze plicht de monumenten in alle rijkdom en oorspronkelijkheid aan toekomstige generaties over te dragen.”, aldus nog schepen van Stadsvernieuwing en Monumentenzorg Karel Geys.