Het Mechelse stadsbestuur heeft beslist om het interieur van de prachtige Sint-Pieters- en Pauluskerk te restaureren. De werken zullen volgend jaar van start gaan. “De glas-in-loodramen, het kerkschip en het meubilair worden aangepakt. Daarnaast moeten de verwarming, verlichting en elektriciteit aan de noden van vandaag worden aangepast. Maar vooral de restauratie van de muren en gewelven is noodzakelijk”, aldus schepen van Monumentenzorg Karel Geys (sp.a).

Het interieur van de kerk aan de Keizerstraat/Veemarkt dateert van de zeventiende eeuw. Het interieur is uniek omdat het nog bijna volledig intact is. Karel Geys legt uit waarom dit zo waardevol is. “De zorg waarmee de constructie is ineengezet, de naadloze overgang tussen stucwerk en steen, de gladgepolijste pleister en het gedetailleerde beeldhouwwerk, maken dit tot één van de mooiste 17de eeuwse kerkinterieurs van de Lage Landen. Neem daar nog de majestueuze hoogte, de royale lichtinval, de warme lambriseringen en de verhalende schilderijenreeks bij en je kan gerust spreken van een totaalkunstwerk.”

De totale prijs bedraagt 1,784 miljoen euro, waarvan de Stad meer dan 250.000 euro voor haar rekening neemt. Het resterende bedrag wordt gefinancierd door de Vlaamse en Provinciale overheid. “Ik ben zeer tevreden dat we volgend jaar kunnen starten met de restauratie. Dit is het eerste grote dossier dat we in het kader van onze overeenkomst met de Vlaamse overheid realiseren. Met deze overeenkomst willen we op termijn onze acht historische kerken in Mechelen in volle glorie herstellen. Minister van Monumentenzorg Bourgeois was eerder al onder de indruk van de restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk. We hopen hem eind 2012 opnieuw te mogen verwelkomen in het prachtige vernieuwde interieur van de schitterende Sint-Pieter- en Pauluskerk”, besluit schepen van Monumentenzorg Karel Geys.