Op maandag 9 januari 2017 hebben schepen Resul Tapmaz en de rector van de Universiteit Gent, prof. Anne De Paepe de DiverGent-scriptieprijs 2017 uitgereikt aan Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve voor de scriptie ‘Onderzoek naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi's en/of transgenderpersonen’. De prijs huldigt de meest vernieuwende masterscriptie waarin de gender- en/of diversiteitsthematiek een centrale rol speelt.

'De DiverGent-scriptieprijs is een waardering, stimulans en een erkenning voor het werk dat jonge denkers aan de UGent realiseren op vlak van gender en diversiteit. We rekenen op de studenten en onderzoekers van vandaag om het maatschappelijke debat en het beleid van morgen mee vorm te geven', zegt Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport.

De winnende scriptie beschrijft het psychisch welzijn van holebi’s en transgenders in Vlaanderen. Eerder onderzoek toont immers aan dat holebi’s en/of transgenderpersonen kwetsbaar zijn voor het ontwikkelen van psychische problemen en zelfmoordgedachten. In hun onderzoek brengen Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve in kaart in welke mate deze doelgroep zelfmoordneigingen vertoont. Op basis van de resultaten kunnen aanbevelingen geformuleerd worden om de risico’s op zelfdoding te verminderen, en de beschermende factoren te bevorderen.

De DiverGent-prijs vestigt onze aandacht op uitmuntende studenten die kiezen voor onderzoeksonderwerpen met een maatschappelijke dimensie. Dit sluit mooi aan bij de visie van een universiteit die streeft naar excellentie en maatschappelijk engagement’ zegt Prof. Anne De Paepe, rector van de UGent.

Naast wetenschappelijke kwaliteit en innovatie is ook de relevantie van het onderzoek voor beleidsvorming een belangrijk criterium voor het toekennen van de prijs. Het thema van de winnende scriptie is eigentijds en relevant. Er is een groeiende aandacht voor het welzijn van LGBT’s en het bereiken van specifieke doelgroepen met het geestelijke gezondheidsbeleid', aldus Resul Tapmaz, schepen van Welzijn, Gelijke Kansen, Gezondheid en Sport

De DiverGent prijs

De jaarlijkse DiverGent werd voor de tweede maal uitgereikt. Een jury van 15 personen, bestaande uit professoren en onderzoekers uit zeer verschillende disciplines, beleidsmedewerkers van de Stad Gent en de UGent, redactieleden van tijdschriften en externe experts, koos uit 29 sterke kandidaturen uiteindelijk drie laureaten. Jana Missiaen en Heiderike Seynaeve ontvingen als winnaar een cheque van 500 euro als hoofdprijs van de DiverGent scriptieprijs. Jasmien Van der Sype en Lore Goovaerts kregen allebei een eervolle vermelding en een attentie.

 De drie laureaten komen in aanmerking voor publicaties; van een Engelstalig artikel bij het Journal of Diversity and Gender Studies (DiGeSt) en bij het Nederlandstalige tijdschrift Samenleving en Politiek. Een mooie kans voor de laureaat, maar ook een manier om een maatschappelijk relevant onderzoek bij een breder publiek bekend te maken.

De DiverGent scriptieprijs is een initiatief van de  Beleidscel Diversiteit en Gender van de Universiteit Gent en de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen van de Stad Gent. Kandidaten voor de DiverGent prijs 2018 kunnen indienen vanaf juni 2017 via de website van de Beleidscel Diversiteit en Gender van de UGent. Alle deelnemende scripties van de eerste en de tweede jaargang kunnen geraadpleegd worden via de expertendatabank van de Beleidscel.