De discriminatie op de Gentse immobiliënmarkt daalt, slechts een kleine groep makelaars blijft discrimineren. Dat blijkt uit praktijktesten in opdracht van de Stad Gent. Unia nodigt de makelaars die stelselmatig discrimineren nu uit voor een gesprek, vorming of begeleiding op maat.

Van november 2016 tot november 2017 werden structurele praktijktesten uitgevoerd bij vastgoedmakelaars actief op de Gentse huurwoningmarkt. De makelaars werden allen meermaals getest, om zicht te krijgen op wie van hen discrimineert. 

De praktijktesten tonen aan dat kandidaat-huurders met een beperking in 15% van de gevallen een negatief antwoord krijgen omwille van hun beperking. Voor kandidaat-huurders met een niet-Vlaamse naam ligt de discriminatiegraad op 14%. Het blijkt een kleine minderheid die verantwoordelijk is voor het gros van de discriminatie: 12 op 86 makelaars of 1 op 7. Uit de resultaten blijkt dat de discriminatie globaal gezien afneemt, wanneer we vergelijken met een nulmeting met praktijktesten uit 2015.

"Dat het aantal gevallen van discriminatie daalt ten opzichte van 2015, is bemoedigend en toont aan dat het gevoerde beleid werkt. De huisvestingsmarkt verder discriminatievrij maken, kan enkel door bijkomende stappen te zetten." zegt schepen van gelijke kansen Resul Tapmaz. "Unia gaat nu individueel aan de slag met de kleine, hardnekkige minderheid van vastgoedmakelaars die structureel kandidaat-huurders uitsluiten. Daarna wordt gericht opnieuw getest in functie van dossieropbouw."

De Stad Gent werkt al langer samen met de vastgoedsector rond gelijke kansen. Via het Charter gelijke toegang tot huisvesting (2015) dat werd afgesloten met de sector, worden verschillende maatregelen genomen om ongelijke behandeling tegen te gaan. De aanpak kadert binnen het ruimere antidiscriminatieplan van de Stad Gent: 58 maatregelen op vlak van werken, wonen, onderwijs en vrijetijdsbeleving. "Gent kiest voor een beleid dat verder reikt dan louter sensibiliseren en informeren. Elke Gentenaar verdient een faire kans, daar gaan we voluit voor" aldus Tapmaz.

Lees het volledige persbericht