De Stad Gent is een pionier op het vlak van Gelijke Kansen en holebibeleid. In 2004 lanceerde Gent als eerste stad in Vlaanderen een holebibeleidsplan,  in 2008 werd daarop voortgebouwd met een tweede beleidsplan. De Stad Gent richtte eind 2012 de Denktank Homofobie op, een structureel overleg van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia regio Gent en ECM-vertegenwoordigers. De denktank is een permanent overlegforum en vormt de spil voor de ontwikkeling van het Gentse LGBT-beleid. Op 17 januari 2014 ondertekenden de Stad Gent en de leden van de denktank de Regenboogverklaring, de basis van de geïntegreerde aanpak voor holebi’s en transgenderacceptatie in de stad.

Binnen het kader van de Regenboogverklaring werd op dinsdag 17 mei 2016 het Regenboogactieplan 2016-2017 gelanceerd door de Stad Gent en de denktank. Het actieplan omvat 27 acties, die uitgevoerd worden in de tijdspanne van een jaar. Elke actie is gekoppeld aan één van de zes doelstellingen van de Regenboogverklaring: Gentenaars informeren en bewuster maken, kennis en expertise verzamelen, Gentse holebi’s en transgenders ondersteunen, gelijke kansen en veiligheid verhogen in Gent, aandacht voor holebi’s en transgenders in het aanbod en de beeldvorming, samenwerking aangaan met relevante partners en doelgroepen.

‘Met een jaarlijks actieplan wordt het LGBT-beleid van de Stad Gent aangescherpt,’ zegt schepen Resul Tapmaz. ‘De Stad Gent is een voortrekker op vlak van gelijke kansen en heeft al meer dan tien jaar een specifiek beleid naar holebi’s en transgenders. Er blijft marge voor verbetering op het vlak van LGBT-acceptatie. We werken dit jaar vooral sterk op beeldvorming en sensibiliseren en informeren van kinderen en jongeren. Daarnaast zorgen we voor een mmoie versterking van Casa Rosa, het Gentse Roze Huis.’

Çavariawoordvoerder Jeroen Borghs : ‘Het doet ons plezier om te zien dat de Stad Gent een voortrekkersrol blijft opnemen op het vlak van holebi- en transgenderrechten. In structureel overleg met het middenveld blijft Gent op een verbindende manier werken aan een open maatschappij waar geen plaats is voor holebifobie, transfobie of elke andere vorm van uitsluiting.’

Lees meer en bekijk het Regenboogactieplan 2016-2017