De erkenning van LGBT-verenigingen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) als eerste stad in België, een transgenderbehoeftenanalyse en een onderzoek naar LGBT-vriendelijke ouderenzorg. Dat zijn enkele van de 26 acties voor holebi's en transgenders uit het nieuwe actieplan 2017-2018 van schepen van Gelijke Kansen Resul Tapmaz. Met de onthulling van het ontwerp voor een muurschildering op de gevel van Casa Rosa werd meteen ook het vorig actieplan afgesloten.

De stad Gent zal vanaf 2018 als eerste lokale overheid in België holebi- en transgenderorganisaties erkennen. "Een erkenning houdt heel wat voordelen in: de organisatie heeft recht op een basissubsidie en mag gebruik maken van lokalen, buurtsecretariaten en uitleendiensten van de stad Gent", verduidelijkt Resul Tapmaz. Projecten die de seksuele diversiteit bij etnisch-culturele minderheden bespreekbaar maken, en genderstereotypering tegengaan, krijgen dan weer prioriteit bij het toekennen van projectsubsidies.

"De transgenderbehoeftenanalyse moet ons meer inzicht geven in de leefwereld van Gentse transgenders, leert ons wat er goed of minder goed gaat in Gent en waar de dienstverlening van de stad voor hen een wezenlijk verschil kan maken." Ook wordt een Gents woonzorgcentrum geanalyseerd op LGBT-vriendelijk beleid en werking, waaruit men lessen wil trekken voor een stadsbrede visie op LGBT-ouderenzorg, maar ook in de kinderopvang en het kleuteronderwijs wordt gewerkt met didactisch materiaal dat de genderdiversiteit ondersteunt.

"De grote sterkte van het actieplan is dat het veelzijdig is en opgemaakt in nauwe afstemming met alle stakeholders. De Stad Gent neemt de regie op, we brengen het regenboognetwerk samen en ondersteunen de leden om samen van Gent een meer LGBT-vriendelijke stad te maken. De Stad Gent moet haar pioniersrol op vlak van Gelijke Kansen blijven spelen. Iedereen hoort thuis in Gent en dat moeten we ook laten zien" zegt Tapmaz.

"Gent is goed bezig. De stad werkt op verschillende vlakken tegelijk aan het welzijn en de rechten van holebi’s en transgenders. Ze hanteert een totaalvisie die tot stand komt in samenspraak met de doelgroep. Gent is een mooi voorbeeld van de belangrijke rol die lokale besturen kunnen spelen voor holebi’s en transgenders" stelt Jeroen Borghs, woordvoerder van çavaria, koepel van Vlaamse holebi- en transgenderverenigingen.

In het vorige actieplan, het Regenboogactieplan 2016-2017, werden referentiepersonen in asiel- en vluchtelingencentra opgeleid, kwam er genderneutrale briefwisseling en -vacatures en was er aandacht voor het thema in onder meer het onderwijs, veiligheid en inburgering. Sinds mei 2016 is er met de steun van de stad Gent ook een onthaalwerking in Casa Rosa. De eerste negen maanden werden 73 contacten geregistreerd. Er wordt ook geïnvesteerd om Casa Rosa optimaal te benutten en op de gevel van Casa Rosa komt een vijftien meter lange muurschilderij van illustrator Brecht Vandenbroucke.

Lees hier meer over het Regenboogactieplan