De Stad Gent reikt tweejaarlijks de Samenlevingsprijs uit aan mensen of organisaties die bouwen aan een beter Gent, met oog voor het welzijn, de gezondheid en gelijke kansen voor de Gentenaars. Er zijn in totaal vier categorieën, dit jaar kunnen voor het eerst ook bedrijven genomineerd worden. De winnaars van elke categorie ontvangen een uniek aandenken, ontworpen door een jonge Gentse kunstenaar. Kandidaturen moeten ten laatste ingediend worden op vrijdag 15 september 2017.

'De sterkte van het sociaal weefsel in de stad, staat of valt met het engagement van de Gentenaars zelf. Met de Samenlevingsprijs wil de Stad Gent individuen en initiatieven onder de aandacht brengen die sterk bijdragen aan het samenleven in Gent. De Stad toont met de prijs haar grote appreciatie voor de dagelijkse, vaak belangeloze inzet en aandacht van Gentenaars voor hun omgeving' zegt Resul Tapmaz.

In elk van de vier volgende categorieën wordt telkens één prijs toegekend:

  1. Bedrijven die zich verdienstelijk maken voor de buurt en de stad en/of een beleid voeren dat diversiteit, welzijn en gelijke kansen van huidige en toekomstige medewerkers en/of klanten centraal stelt.
  2. Social profit-organisaties (inclusief scholen) die het welzijn en de gelijke kansen van Gentenaren bevorderen en/of kwetsbare Gentenaren versterken en/of het samenleven in diversiteit in Gent bevorderen.
  3. Nieuwe Gentenaar, een persoon van andere origine die door zijn actieve participatie aan de Gentse samenleving bijzondere inspanningen levert om bij te dragen aan de positieve interactie tussen Gentenaars van diverse afkomst.
  4. Individuen die een bijzondere inspanning leveren om het samenleven in diversiteit op een positieve manier te beïnvloeden

Elke persoon, bedrijf of social profit organisatie (inclusief scholen) kan zichzelf kandidaat stellen of door anderen genomineerd worden vanaf 1 juni 2017 tot en met 15 september 2017 via de website www.stad.gent/samenlevingsprijs.

Van 1 tot en met 20 oktober 2017 kan elke Gentenaar (én een externe jury) stemmen op zijn of haar favoriete genomineerde. De bekendmaking van de uitslag en de huldiging van de laureaten per categorie gebeurt tijdens een plechtigheid op 8 december 2017.

De laureaten van de samenlevingsprijs 2015 waren vzw de Tinten, vzw Hand-In-Hand en de Fietskeuken.