Op dindag 29 spetember  ging ik samen met Nederlands schrijver Abdelkader Benali en Frans islamoloog  Rachid Benzine in gesprek over islam, vrije meningsuiting en de rol die cultuur hierin kan spelen. In het Kaaitheater gingen we tijdens het Re:think debat op zoek naar een nieuw kompas in deze tijden van verwarring.Bekijk hier de film en lees hier mijn speech.

(version française en-dessous)

 

 


 

 

 

 

 


 

De rol van cultuur in tijden van verwarring

"It was the best of times, it was the worst of times.

It was the age of wisdom, it was the age of foolishness.'"

Dames en heren, geacht publiek, dit zijn woorden die Charles Dickens schreef in 1859, bijna twee eeuwen geleden. Woorden die vandaag pijnlijk actueel zijn.

We leven in vreemde en verwarrende tijden. We leven zelfs in huiveringwekkende tijden.

De beelden waarmee we de afgelopen periode geconfronteerd werden, zijn barbaars en gruwelijk. Van een kale woestijnplek in Syrië waar mensen onthoofd worden tot een redactielokaal in Parijs waar journalisten in koelen bloede afgeslacht worden.

Maar ook de velen vluchtelingen die hun hebben en houden achterlaten, vluchten van bommen, hun leven riskeren in gammele bootjes en hopen dat ze welkom zijn, en hopen dat de nachtmerrie hier stopt. En voor wie denkt dat het een ver van mijn bed show is, de tentenkampen waar de vluchtelingen slapen, staan hier honderd meter verder in het park.

Het lijkt wel het einde van een beschaving.

Angst, onbehagen en onzekerheid zijn binnengeslopen in onze dagdagelijkse realiteit.

En op hetzelfde moment zijn we ook getuige van een diep menselijke tijd, waar generositeit, empathie en solidariteit opnieuw uitgevonden worden door het beeld van een jongetje dat aanspoelt op het strand. Een beeld dat op ons netvlies staat gebrand.

Wij zijn met z'n allen zonder kompas de nieuwe eeuw ingegaan. Er is sprake van een intellectuele, financiële enklimatologische ontregeling, maar ook van een geopolitieke en vooral een ethische ontregeling, zoals de Libanese schrijver Amin Maalouf het verwoordt.

Toen ik deze avond aan het voorbereiden was, herlas ik zijn boek De ontregeling van de wereld en was ik getroffen door zijn profetische en toch hoopvolle woorden, maar ook door de manier waarop hij het complex tijdgewricht waarin we vandaag leven reeds vatte in zijn boek. ((2009))

Dames en heren, het Kaaitheater vroeg mij vanavond Rachid Benzine en Abdelkader Benal in te leiden.
Dat is een eer.

Mijn eerste ontmoeting met Rachid en Abdelkader was vreemd genoeg niet in Brussel, niet in Parijs, noch in Amsterdam. Maar wel 10 jaar geleden in Marokko. Rachid op een congres in Rabat, Abdelkader tijdens een debat in Casablanca.

Alledrie zijn we in Marokko geboren. Onze ouders zijn migranten die Marokko achterlieten in de zoektocht naar een betere toekomst voor hun kinderen.

Alledrie groeiden we op in een relatief traditioneel Marokkaans gezin, in de volkswijken van Europa.

En alledrie hadden we thuis maar één boek: de Koran. En bij Abdelkader thuis was er ook nog een telefoongids.

Alledrie worstelden we ook met onze islamitische identiteit. Of om het met de woorden van Abdelkader te zeggen: "We moesten een manier vinden om onze religieuze achtergrond te verzoenen met de seculiere wereld rondom ons. En vaak voelden we ons verweesd".

Met "Le Coran expliqué aux Jeunes". Schreef Rachid het boek dat hij graag als 16 jarige zelf had gelezen, maar niet vond.

Vandaag zijn we alledrie begaan met het samenleven in onze steden. Rachid als islamoloog, Abdelkader als schrijver en ik als politica.

"De mooiste daad die een mens kan stellen, is te leren begrijpen. Want als je kan begrijpen, dan ben je vrij". Dit zijn de wijze woorden van de Nederlandse filosoof Baruch Spinoza. Ik heb al een paar keren lachend tegen Rachid Benzine gezegd: "Jij hebt alles in jou om de Spinoza van de Islam te worden".

Rachid is een denker met een hoog rock'n roll gehalte, een gelauwerd ex-kickboxer, hangjongere uit de banlieues van Parijs die zich opgewerkt heeft tot een guerilla-intellectueel.

Abdelkader Benali werd al op zijn tweeëntwintigste genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Vandaag is hij een gerenommeerd schrijver en opiniemaker. Een schrijver die af en toe ook zijn loopschoenen aantrekt voor een marathon.

Het enige echte antwoord op de verwarring van deze tijden, is oprechte emotie én een nog oprechter debat.

Om een nieuwe leefbare wereld te creeren is er maar een optie, stelt Amin Maalouf: universele waarden en culturele diversiteit met elkaar verbinden. Alle gemeenschappen ongeacht van welke kleur of godsdienst, zullen zich tot deze twee principes moeten bekennen. En de miljoenen migranten zullen hierbij een sleutelrol als de brugfiguur moeten spelen.

Vandaag onderhouden zowel Rachid, Abdelkader als ik sterke banden met verschillende werelden tegelijk. En elk op ons terrein hebben we de kans – om niet te zeggen de plicht - om als doorgeefluik, als schakel, te fungeren.

"Zullen we in de komende jaren een nieuw soort solidariteit zien ontstaan?" vraagt Amin Maalouf zich hoopvol af. Zijn de vele spontane genereuze hulpacties die gewone mensen aanbieden een sprankeltje van deze hoop?
Een solidariteit die over alle grenzen heen gaat, die universeel, complex, veelzijdig, weldoordacht en volwassen is?

Een solidariteit die losstaat van religies, maar absoluut niet antireligieus is noch ongevoelig voor de spirituele behoeften van de mens.

Een solidariteit die boven naties, gemeenschappen, bevolkingsgroepen kan uitstijgen, zonder afbreuk te doen aan ieders rijkdom?

Met andere woorden: zullen we in deze eeuw een nieuw humanisme zien ontstaan?"
Dames en Heren, het is aan ons. Aan U en ik, wij allen hier vanavond samen en iedereen daarbuiten. Alleen zo kunnen we een nieuw kompas vinden. "Be the change you want to see!

Maar hoe doen we dat dan precies, deze pertinente historische woorden omzetten in daden?

Wie ervoor pleit terug te keren naar hoe het vroeger was, koestert een illusie.
Dit tijdperk biedt ons de kans om onze morele geloofwaardigheid te herstellen. Door zich eindelijk trouw te tonen aan onze eigen waarden: het naleven van de democratie en de mensenrechten, het toezien op de rechtvaardigheid, individuele vrijheid en de scheiding van kerk en staat.

Dat vergt lef, dat vergt wijsheid, en dat vergt een open geest. Want we moeten de handen in mekaar slaan, onszelf en anderen geruststellen, luisteren, grenzen stellen en de boel bij elkaar houden.

Dat is de taak waar we voor staan; wij, de vrouwen en mannen van deze tijd, Van waar we ook komen.
Alleen zo kunnen we samen een nieuw kompas vinden.

En welke rol kunnen cultuur – en cultuurhuizen zoals dit mooie Kaaitheater – spelen bij het vinden van dit kompas?

Voor ons alledrie heeft kunst en cultuur, zowel persoonlijk als maatschappelijk, een belangrijke rol gespeeld. Persoonlijk, omdat kunst en cultuur ons heeft gemaakt tot wie we vandaag zijn. Maatschappelijk omdat we alledrie de betekenis van cultuur voor de samenleving hoog in het vaandel dragen

Op de vraag "Op welke manier vind jij nog de kracht om kunst te creëren terwijl jouw land aan flarden ligt?"antwoordt Tamman Azzam, een gevluchte Syrische kunstenaar met dit werk.
De Kus van Gustave Klimt, geprojecteerd op de ruines van de burgeroorlog in Syrie.

Met dit werk toont Tamman Azzam "het geloof in de kunst" te behouden. Een geloof dat kunstenaars in staat stelt om strijdvaardig te blijven.

Cultuurhuizen hebben vandaag de opdracht, de plicht zelfs, om de Azzammen van deze wereld onderdak te bieden.

Ze moeten plaatsen zijn waar kunstenaars en denkers hun gedurfde en afwijkende meningen kunnen delen. Plaatsen ook waar kunstenaars het onzegbare onder woorden kunnen brengen zoals het ontroerende en treffende gedicht van Peter Verelst (Er was eens het water)

Cultuurhuizen moeten daarom meer dan ooit, een ontmoetingsplek zijn. Op hun schouders rust de taak, de verantwoordelijkheid, om ramen en deuren open te gooien. Zonder taboes. Ze moeten een plek zijn waar we kunnen leren kennen en begrijpen wie we zijn en hoe we (samen)leven, dat permanent in vraag durven stellen en verbeelden hoe het in de toekomst anders kan. Een plek die vertrouwen geeft in wat anders kan.

Het Kaaitheater is hier vanavond een voorbeeld van. Brussel is hier vandaag in deze zaal in al zijn diversiteit aanwezig: jongeren, ouderen, mensen met en zonder hoofddoek, Franstaligen, Nederlandstaligen, moslims, niet-moslims, atheïsten, christenen.

Met Rachid Benzine en Abdelkader Benali zit u alvast op de eerste rij om samen dat nieuwe kompas te vinden.
En om dit nieuwe kompas te vinden zou er nog aan willen toevoegen:

If not we, then who? If not now, then when?

Dames en heren ik wens jullie een inspirerende avond toe, En ik wens dit Kaaitheater een fantastisch seizoen toe.

 

 

Le rôle de la culture en ces temps de confusion

 

« It was the best of times, it was the worst of times.

It was the age of wisdom, it was the age of foolishness. »

Mesdames et messieurs, cher public, tels sont les mots que Charles Dickens a écrit en 1859, il y a près de deux siècles. Des mots qui, aujourd'hui, sont tristement actuels.

Nous vivons une époque étrange et pleine de confusion.

 Nous vivons même une époque effrayante.

Les images auxquelles nous sommes confrontés ces derniers temps sont barbares et horribles. D'une zone désertique de Syrie où des personnes sont décapitées à une rédaction à Paris où des journalistes sont abattus de sang froid. 

Mais aussi les nombreux réfugiés qui ont tout laissé derrière eux, fuit les bombes, risqué leur vie dans des embarcations de fortune et espèrent être les bienvenus et que leur cauchemar s’arrêtera ici. Et pour ceux qui pensent qu’il s’agit d’une réalité lointaine, les campements où les réfugiés dorment se trouvent ici à une centaine de mètres dans le parc.

Il semble que nous soyons toutefois arrivés à la fin d'une civilisation.

La peur, le malaise et l'incertitude se sont immiscés dans notre réalité quotidienne.

 

Et au même moment, nous sommes également témoins d'une période profondément humaine, où la générosité et l'empathie ont été réinventées en raison de l'image d'un jeune garçon rejeté sur la plage par la mer. Une image qui marquera à jamais nos esprits.

 

Nous sommes entrés tous ensemble déboussolés dans le nouveau siècle. Il est question d'un dérèglement intellectuel, financier et climatologique, mais aussi d'un dérèglement géopolitique et surtout éthique, comme le formule l'écrivain libanais, Amin Maalouf. 

Lors de la préparation de cette soirée, j'ai relu l'ouvrage Le dérèglement du monde et j'ai été touchée par ses paroles prophétiques et pourtant pleines d'espoir, mais aussi par la manière dont il résumait bien dans son livre l'ère complexe dans laquelle nous vivons actuellement.

 

Mesdames et messieurs, le Kaaitheater m'a demandé d'introduire ce soir Rachid Benzine et Abdelkader Benali.

C'est un honneur pour moi.

 

Étrangement, ma première rencontre avec Rachid et Abdelkader, n'a pas eu lieu à Bruxelles, ni à Paris ou Amsterdam. Mais bien au Maroc, il y a 10 ans. Rachid, lors d'un congrès à Rabat et Abdelkader lors d'un débat à Casablanca.

 

Nous sommes tous les trois nés au Maroc. Nos parents sont des migrants qui ont quitté le Maroc à la recherche d'un avenir meilleur pour leurs enfants.

Tous trois, nous avons grandi dans une famille marocaine relativement traditionnelle, dans les quartiers populaires d'Europe.

Et tous les trois, nous n'avions qu'un seul livre à la maison : le Coran. Chez Abdelkader, il y avait aussi un annuaire téléphonique.

Tous trois nous avons aussi été en lutte avec notre identité islamique. Ou pour le dire avec les mots d'Abdelkader :  « Nous devions trouver une manière de concilier notre contexte religieux avec le monde laïque qui nous entourait. Et nous nous sentions souvent laissés pour compte ». 

En tant que jeune de 16 ans, Rachid se sentait laissé pour compte. C'est pourquoi il a écrit récemment le livre « Le Coran expliqués aux Jeunes ». Un livre qu'il aurait bien aimé lire lui-même lorsqu'il avait 16 ans, mais qu’il n’a pas trouvé.

Aujourd'hui, nous sommes tous les trois engagés dans la vie en société dans nos villes. Rachid, en tant qu'islamologue, Abdelkader en tant qu'écrivain et moi-même en tant que politicienne.

 « Le plus bel acte qu'un être humain puisse poser est d'apprendre à comprendre. Car si vous pouvez comprendre, vous êtes libre ».

Il s'agit des sages paroles du philosophe néerlandais, Baruch Spinoza, datant du 17e siècle.

Je l'ai déjà dit plusieurs fois à Rachid Benzine en rigolant : « Tu as tout en toi pour devenir le Spinoza de l'Islam ».

Rachid est un penseur très rock'n roll, un distingué ex-kickboxer, jeune des banlieues de Paris qui s'est développé en intellectuel de guérilla. Personne n'est mieux placé que Rachid pour participer ce soir à ce débat.

Abdelkader a été nominé pour le prix de littérature Libris lors de son 22e anniversaire. Aujourd'hui, il s'agit d'un écrivain renommé, qui, de temps en temps, enfile ses chaussures de sport et court un marathon.

 

La seule véritable réponse à la confusion de cette époque, est une émotion sincère et un débat encore plus sincère.

Pour créer un nouveau monde habitable, il n'y a qu'une seule option, affirme Amin Maalouf : connecter les valeurs universelles et la diversité culturelle entre elles. Toutes les communautés, quelle que soit leur couleur ou leur religion, devront partager ces deux principes. Et les millions de migrants devront, par ailleurs, jouer un rôle clé en tant que figure de proue.

Aujourd'hui, tant Rachid, Abdelkader que moi-même entretenons des liens étroits avec les différents mondes en même temps. Et chacun sur notre terrain, nous avons la chance – pour ne pas dire le devoir – de fonctionner comme moyen de transmission, comme maillon.

« Dans les années à venir, verrons-nous la naissance d'un nouveau type de solidarité ? » Amin Maalouf se demande.

Les nombreuses actions spontanées de solidarité que proposent les gens ordinaires aux réfugiés sont-elles la lueur de cet espoir?

Une solidarité au-delà des frontières, universelle, complexe, multiple, réfléchie et adulte ? Une solidarité indépendante des religions, mais qui ne soit absolument pas antireligieuse ou insensible aux besoins spirituels de l'être humain. Une solidarité qui puisse dépasser les nations, communautés, groupes de population, sans porter préjudice à la richesse de chacun ?

En d'autres termes : verrons-nous la naissance d'un nouvel humanisme au cours de ce siècle ? »

Mesdames et messieurs, c'est notre rôle. À vous et moi, nous tous qui sommes ici ce soir et à tous ceux qui sont dehors. Ce n'est qu'en procédant de la sorte que nous trouverons une nouvelle boussole.

« Be the change you want to see!

 

Mais comment procéder exactement, comment convertir ces paroles pertinentes historiques en actes?

 

Ceux qui plaident pour un retour à la situation antérieure, chérissent une illusion.

Cette époque nous donne l'opportunité de rétablir notre crédibilité morale. En nous montrant finalement loyaux vis-à-vis de nos propres valeurs : le respect de la démocratie et des droits de l'homme, le contrôle de la justice, la liberté individuelle et la séparation de l'Église et de l'État.

Cela nécessite de l'audace, de la sagesse et une ouverture d'esprit. Car nous devons unir nos forces, nous rassurer et rassurer les autres, écouter et garder l'unité.

Voici la tâche qui nous attend ; nous, les femmes et les hommes de cette époque, quelles que soient nos origines.

Ce n'est qu'en procédant de la sorte que nous trouverons ensemble une nouvelle boussole.

 

Et quel rôle peuvent jouer la culture – et les maisons de la culture comme ce beau Kaaitheater – dans la recherche de cette boussole ?

Pour nous trois, l'Art et la culture, tant au niveau personnel que social, ont toujours joué un rôle important. Personnellement, car l'Art et la culture ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Socialement, parce que tous les trois nous chérissons la signification de la culture pour la société.

À la question « De quelle manière trouvez-vous encore la force de créer de l'art alors que votre pays est en lambeaux ? », Tamman Azzam, un réfugié syrien artiste, répond par cette œuvre.  

Avec cette œuvre, Tamman Azzam montre qu'il a « gardé la foi en l'art ». Une foi qui permet aux artistes de rester combatifs.

Les maisons de la culture ont aujourd'hui la mission, le devoir même, d'accueillir les Azzam de ce monde.

Il doit s'agir d'endroits où les artistes et les penseurs doivent pouvoir partager leurs audaces et leurs opinions divergentes. Des lieux où les artistes peuvent aussi poser des mots sur l'ineffable, comme le poème touchant et frappant de Peter Verelst (Er was eens het water)  

 

C'est pourquoi les maisons de la culture doivent, plus que jamais, être un lieu de rencontre. C'est leur tâche, leur responsabilité même, d'ouvrir fenêtres et portes. Sans tabou.

Elles doivent être un lieu où nous pouvons apprendre à connaître et comprendre qui nous sommes et comment nous vivons (cohabitons), à oser remettre cela en question en permanence et à imaginer comment l’avenir pourrait être différent.

Qui donne confiance en ce qui peut se faire autrement.

Le Kaaitheater en est un bel exemple ce soir. Bruxelles est présent dans toute sa diversité aujourd'hui dans cette salle :  des jeunes, des moins jeunes, des personnes avec et sans foulard, des francophones, des néerlandophones, des musulmans, des non-musulmans, des athées, des chrétiens.

Avec Rachid Benzine et Abdelkader Benali, vous êtes en tous les cas aux premières loges pour aller à la découverte de cette nouvelle boussole.

Et pour trouver cette nouvelle boussole, j'ajouterais :

If not we, then who? If not now, then when?

Mesdames et messieurs, je vous souhaite une soirée inspirante.

Et je souhaite une fantastique saison au Kaaitheater.