Afval van hoge inkomens blijkt zwaarder te wegen dan dat van modale gezinnen en het afvalstoffenplan bevestigt dat als een onveranderlijk feit. Uit het antwoord dat minister Schauvliege woensdag gaf in het Vlaams Parlement blijkt dat zij die situatie niet als een probleem beschouwt maar als een gegeven dat door het beleid geaccepteerd moet worden: een ‘rijke’ afvalzak mag meer wegen dan modaal huisvuil.

sp.a roept de minister op om dit manifest onredelijke standpunt te verlaten en te gaan voor een plan met een sterk vereenvoudigde en transparante lijst van indicatoren. Wat we nodig hebben is een beleid dat gedifferentieerd maatwerk mogelijk maakt, maar dat tegelijk ook de lat voor iederéén hoger legt. Met de huidige voorstellen zijn die voorwaarden manifest niet vervuld en dat kan het draagvlak bij de burgers die inspanningen moeten leveren alleen maar ondergraven.

Meer details leest u hier