In december 2015 namen België en negen andere eurolanden een verklaring aan waarin ze zich engageren tot de invoering van een taks op financiële transacties ('Tobintaks'). Alleen raakt die invoering maar niet rond. België ligt dwars. 

Komende dinsdag vindt een belangrijke vergadering van Ecofin plaats. Ecofin bestaat uit de ministers (of staatssecretarissen) van economische zaken of financiën van de lidstaten van de Europese Unie. Op die vergadering moet de federale regering het Belgische standpunt over de financiële transactietaks bekendmaken.

Het ziet er naar uit dat de federale regering het Europees akkoord gaat tegenhouden. N-VA is openlijk tegen de Tobintaks en ook Open VLD en CD&V willen er geen strijdpunt van maken.

De kern van de zaak is dat België de tobintaks tegenhoudt. De belasting op elektriciteit verhogen, ging in een vingerknip. Als het gaat om een taks op speculatie voor de financiële sector, dan staat de regering op de rem.