Na maanden overleg hebben twaalf gemeenten uit de Mechelse regio donderdag met het Antwerpse provinciebestuur het regionaal landschap Rivierenland boven de doopvont gehouden.  Dit jaar wil Rivierenland, dat ijvert voor het behoud van de open ruimte in de betrokken gemeenten, uitpakken met de eerste initiatieven.

Regio
Nog geen jaar oud is de Mechelse oproep tot de omliggende gemeenten om zich in een regionaal landschap te verenigen, of Rivierenland is al een feit. Samen met Mechelen willen de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Boom, Heist-op-den-Berg, Lier, Niel, Nijlen, Putte, Rumst, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek zich inspannen om de open ruimte in hun gezamenlijk gebied van bijna 40.000 hectare te behouden en de streekidentiteit te versterken.

Daarbij worden ook de erkende natuurverenigingen en de verenigingen voor landbouw, toerisme en de wildbeheers-eenheden nauw betrokken. Het Antwerpse provinciebestuur draagt zijn steentje bij. "Mechelen had al een coördinator voor Rivierenland aangeworven", zegt voorzitter en Mechels sp.a-schepen van Natuurbehoud Karel Geys. "Met de steun van de deelnemende gemeenten, die per inwoner 15 eurocent inbrengen en de provincie kunnen we nog dit jaar twee bijkomende medewerkers aantrekken. Nu het regionaal landschap er is, moeten de eerste projecten snel volgen. Tegen 2010 kunnen we worden erkend en maken we dus ook kans op Vlaamse en Europese subsidies."

Coördinator Martine Couvreur laat verstaan dat Rivierenland met zijn beschikbaar budget allerminst gebieden gaat opkopen om de open ruimte te bewaren. "De oprichting van het regionaal landschap verandert ook niets aan de werking van de betrokken partijen. Rivierenland richt zich op aspecten die bij deze verenigingen nog niet aan bod komen."

Landschapskrant
"We hebben de ambitie om het regionaal landschap nog dit jaar concreet te maken, met de uitgave van een eerste landschapskrant en de eerste publieke en educatieve activiteiten. Een van de eerste projecten zal zeker inspelen op het project Countdown 2010 rond de bescherming van biodiversiteit in onder meer beekvalleien. In Rivierenland is dat uiteraard een actueel thema", zegt Couvreur.

Duffel wacht voorlopig nog af om aan te sluiten bij Rivierenland. De gemeente Hemiksem kan niet aansluiten, omdat Schelle zich heeft aangesloten bij het regionaal landschap Schelde-Durme en ze dus geen aansluiting met Rivierenland vindt.