“Voor singles, alleenstaande ouders en niet-traditioneel samengestelde gezinnen is het leven in ons land bovendien veel duurder”, zegt Rob Beenders “Ze hebben meer kosten, betalen meer belastingen en genieten van minder voordelen. De huidige regelgeving is vandaag niet voldoende aangepast om singles en alleenstaande ouders een eerlijke behandeling te geven, zowel op juridisch, fiscaal als wettelijk vlak.”

De toenemende vergrijzing zorgt ook voor een grote “zorg”-uitdaging. “We moeten dringend een (betaalbaar) zorgaanbod op maat uitwerken. Oudere alleenwonenden zijn bijzonder kwetsbaar als ze zorgbehoevend zijn. Ze hebben meer nood aan externe hulp en zorg dan ouderen die kunnen rekenen op de zorg van hun partner. Voldoende aanbod in rusthuizen, zorginstellingen of serviceflats is noodzakelijk. En dat moet natuurlijk betaalbaar blijven. Vandaag nadenken over de zorg voor ouderen van de toekomst is een absolute must.”

Tot slot wijst Beenders er nog op dat het daar niet mag bij blijven. “Ook de dagelijkse beslommeringen zullen voor deze groeiende groep alleenstaanden op maat moeten worden afgestemd om alleenstaanden zo lang mogelijk in de eigen woning te laten verblijven, want nu al zijn er daar al lange wachtlijsten voor. We pleiten dan ook voor een versterking van de professionele thuiszorg zodat niet alles wordt overgelaten aan mantelzorgers, want die zitten nu al soms op hun tandvlees.