“Een bril is een mode-item geworden maar een hoorapparaat situeert zich nog steeds in de taboesfeer. Het is de hoogste tijd dat er meer positieve aandacht komt voor mensen met gehoorproblemen want door zelf oplossingen te zoeken verbetert de levenskwaliteit aanzienlijk, voor jezelf en voor je naaste omgeving", zegt Rob Beenders.

In België zijn er 1.3 miljoen mensen slechthorend en dragen er amper 200.000 een hoorapparaat, cochleair implantaat of gebruiken ze andere hulpmiddelen. Voor Vlaanderen gaat het om 10% van de bevolking dat een blijvend gehoorprobleem heeft. Dit komt neer op meer dan 600.000 personen. Ongeveer 7.000 mensen maakt gebruik van de Vlaamse Gebarentaal om te communiceren.

Slechts 1/3de van alle mensen met een gehoorverlies heeft de pensioenleeftijd bereikt. De meesten van hen zijn - verrassend - mensen in de schoolgaande of werkende leeftijd. Uit studies is gebleken dat slechts één op de vijf mensen die voordeel zouden halen uit een hoortoestel, er effectief één draagt.

Om mensen beter te begeleiden met hun gehoorproblemen is het noodzakelijk om een goede begeleiding te voorzien. De vzw AHOSA uit Gent is een goed voorbeeld om de kloof tussen dokters, patiënten en winkels te dichten.

"Ik ben naar minister Jo Vandeurzen (CD&V) gestapt en hij is ook bereid om de vzw Ahosa te steunen, alleen is er momenteel geen geld voorzien", kaart Beenders aan.

Rob Beenders wil daarom dat er een actieplan voor doven en slechthorenden in Vlaanderen wordt opgemaakt.