Rob Collin is momenteel voorzitter van sociale huisvestingsmaatschappij Diest Uitbreiding. Uit deze functie zal Rob ontslag nemen, een nieuwe voorzitter zal voorgedragen worden op een volgende Raad van Bestuur.

Naast deze vervanging ondergaat de fractie sp.a-Groen nog een andere wijziging. Om professionele redenen legt gemeenteraadslid Pascale Berghmans haar fractieleiderschap neer. In deze functie wordt zij opgevolgd door Rudi Putseys. Deze wijziging zal ingaan vanaf de gemeenteraad van 26 september.